Гаражите из цяла България са окупирани от офиси и магазинчета, обслужващи силно наситен пазар с къса гама стандартни стоки
Гаражите из цяла България са окупирани от офиси и магазинчета, обслужващи силно наситен пазар с къса гама стандартни стоки

Много малки фирми срещат трудности с размера - някои изгряващи звезди, особено в дигиталната сфера, не могат да привлекат достатъчно компетентни сътрудници, за да осъществят първоначалните си идеи. Други в условията на остра конкуренция не успяват да наберат критична маса клиенти. Трети се утвърждават на своите пазари и разширяват функциите си. Счетоводство, финанси, маркетинг, право... така се ражда нуждата от нов офис, в който свободните бюра трябва да се запълнят с още хора - и размерът на фирмата понякога излиза от контрол.
Да останеш като организация толкова голям, колкото позволява пазарът, е едно от тънките изкуства на мениджмънта. Вдъхновени предприемачи използват географска диверсификация и навлизане в нови индустрии, за да изградят глобални брандове, но почти никоя от фирмите, които работят в България, не доближава този размер. А и едва ли е нужно - разрастването заради самото разрастване е патологичен случай. Но развитие вътре във фирмата трябва да има, в противен случай животът є ще е кратък.