не наемайте служители, които ви обещават да дойдат с поверителна информация от предишния си работодател. Това е ясен знак за липса на морал и лоялност
не наемайте служители, които ви обещават да дойдат с поверителна информация от предишния си работодател. Това е ясен знак за липса на морал и лоялност

Том Круз виси от тавана на двайсетметрово въже и ловко изтегля ценна информация от компютъра. Това е шпионинът, който прониква в офиса. На кино. Нещата от живота са далеч по-прозаични, в доста случаи не по-малко разрушителни за бизнеса.
Корпоративното разузнаване в България има своя идеолог и това е банкерът Атанас Буров. В своите спомени той споделя: "Тогава не бях още министър, а просто банкер, който проучва условията за търговия, условията за продажба на плодове на световните пазари. Всяка банка търси сама пазарите. Нея не я търсят. Тя насочва търговците. Тя им казва къде какво се търси, къде какво може да се продаде. У нас е прието търговецът сам да разбива пъртината. Не, той не може да прави това, защото си гледа магазина, склада, хляба. За него ще разузнава банката му. За това поддържа свое банково разузнаване. Тя ще подпомага своите клиенти. Тя ще им дири пазарите, а не те". И още: "През 1904-1905 година, когато се строяха сградите на Балканската, на Кредитната и на Генералната банка в София, техните брокери, агенти и разузнавачи шетаха из България и разучаваха икономиката є - къде какво се произвежда".