Ние трябва не само да знаем повече за околната среда, но и да мислим добре за нашето поведение и как то се отразява на природната среда
Ние трябва не само да знаем повече за околната среда, но и да мислим добре за нашето поведение и как то се отразява на природната среда

Има няколко популярни теории. Едната твърди, че Земята не може да поеме нарастващото население. Трябва да ограничим раждаемостта. Друга - че ресурсите са ограничени. Трябва да намалим употребата им, иначе скоро основни неща - петрол, редки метали и други, ще свършат. Трета теория твърди, че сме много алчни, ненаситни. Трябва да сменим системата и да спрем икономическия растеж. Четвърта казва, че някои са се разраствали, трябва да спрат да растат и цапат и трябва да помогнат на другите, които са бедни, да се разраснат, да поцапат малко и когато настигнат богатите държави, тогава да спрат. Има и други теории.
Всички тези теории формират сериозни политически решения, разпределят милиарди, понякога водят до конфликти, понякога и до войни. Всички те имат своите основания, но също така всички те са погрешни.
Нарастващото население не е непреодолима пречка. Много по-сериозен проблем е нарастващата консумация. Но и той е решим. Теорията за границите на населеността на Малтус, която кой знае защо така озверено се критикуваше в годините на комунизма, се опровергава от икономиката и технологиите.