ВИП ВЯС е управителен директор на международната консултантска компания Distinctive Performance ("Отличаващо се представяне" - бел. ред.), базирана в Хонконг, Китай
ВИП ВЯС е управителен директор на международната консултантска компания Distinctive Performance ("Отличаващо се представяне" - бел. ред.), базирана в Хонконг, Китай

- Господин Вяс, коя е трансформацията в мениджмънта, която се случва в момента?
- В сегашната епоха на дигитализация и трансформация, предизвикана от радикалните иновации, успешното развитие на компанията не може да се основава само на подобряване на структурите, ползване на нови мениджмънт методи и реорганизация на процесите. Много по-важни са усилията на ръководните екипи, уменията им да мислят за цялата система (а не за отделни нейни части) и да създават екипи около ценности, да стимулират иновации. Всичко това трябва да влияе положително на растежа.

- Какво различава мениджмънт трансформацията от управлението на промените?
- За много компании "трансформация" означава "голяма промяна". Моят съвет обаче е да се стремите към трансформация чрез "отличаващо се представяне". Често чуваме декларации като: Бизнесът ни трябва да бъде по-гъвкав; Да осигурим по-ефективна подкрепа за иновациите; Да подобрим възможностите си за управление на отношенията с клиентите; Пазарните ни ходове да са по-бързи.