Околната среда се качва в приоритетите на българина и той е готов все повече да се грижи за нея
Околната среда се качва в приоритетите на българина и той е готов все повече да се грижи за нея

Започнах да пиша този текст с идеята да бъде нещо като програма от мерки, които държавата, общините, бизнесът и гражданите да изпълним, така че България да стане по-чиста страна и всички да бъдем малко по-щастливи. Фактите и разбиранията ми обаче го насочиха в напълно различна посока, затова започвам директно с основното послание, свързано с конкретно зададената тема: Колкото повече се подобрява околната среда, толкова повече ще намалява индексът на щастие на българина!
Тук добавям и още едно твърдение: Колкото повече се повишава индексът на щастие на българина, толкова повече реално ще се подобрява околната среда!

Звучи скандално объркващо, нали?
Но и двете твърдения са верни. Първо, защото тези резултати са леснопредвидими теоретично, и второ, защото Националният индекс на щастието, поръчан от "Мениджър", ясно ги показва на практика. Започвам с второто и после обяснявам първото.
По отношение на околната среда проучването измерва отговорите на въпросите:
- Доколко здравословна е заобикалящата ви околна среда?