РАЙНА МИТКОВА е управляващ директор на "ЕОС Матрикс" и председател на Асоциацията на колекторските агенции в България.
РАЙНА МИТКОВА е управляващ директор на "ЕОС Матрикс" и председател на Асоциацията на колекторските агенции в България.

- Госпожо Миткова, през март "ЕОС Матрикс" сключи поредната голяма сделка за изкупуване на портфейл с лоши кредити. Какво е определящо за избора на колекторска агенция при подобни търгове?
- Факторите са комплексни. Водещи са репутацията, доверието и опитът. "ЕОС Матрикс" изкупува активно портфейли от 13 години насам. Всъщност първата сделка с изкупен портфейл в България беше реализирана именно от нас през далечната 2006 г. Като всяко начало, можем да кажем, че по пътя имаше предизвикателства, но с течение на времето партньорите ни се убедиха в предимствата да влезем в техните обувки на кредитор и да поемем изцяло грижата за задлъжнелите им клиенти. Защото встрани от това да можеш да осигуриш финансирането за голяма сделка, какъвто е случаят с изкупените от ЕОС големи портфейли през последните 3 години - рекордни сделки дори за Централна и Югоизточна Европа, преди всичко трябва да заслужиш доверието в очите на клиентите.

- Пазарът на дългове у нас отчита бърз и видим растеж. Какъв е обемът от кредитни портфейли, който управлявате, и кои са техните специфики?
- Управляваме над 400 изкупени портфейла с баланс, възлизащ на над 2,7 млрд. лв. Сред тях има кредити на малки и средни предприятия, потребителски портфолиа (кредитни карти, потребителски и стокови кредити), обезпечени с ипотека корпоративни кредити. Изкупуваме вземанията на различна фаза - както съдебни, така и несъдебни. Да оцениш един портфейл, изисква експертиза и познаване на пазара, както и на трудностите, пред които се изправят просрочилите клиенти. В този контекст другото ни бизнес направление е събирането на вземания. В него заемаме стабилни средно 80% първи места в месечните класации на кредиторите.
"ЕОС Матрикс" е пионер в много направления - и като първата агенция, въвела на пазара т.нар. риволвинг сделки - регулярно изкупуване на портфейли на месечна база при предварително зададени параметри. През последните 3 години активно участваме и в развитието на нова пазарна ниша - изкупуване на обезпечени банкови портфейли.

- Какви са най-сериозните трудности при придобиването на подобни портфейли?
- Говорим за комплексен процес, всяка стъпка трябва да е добре премислена и да работи без засечки. Първо идва финансовото обезпечаване за участие в търговете. В нашия случай фактът, че сме дъщерна компания на един от лидерите за изкупуване на вземания в Европа, ни позволява да участваме и в най-големите трансакции. След финансирането на свой ред идват възможностите и ресурсите бързо и качествено да се започне обработката на подобен портфейл. Например, когато купуваш портфолио от 40-50 хиляди случая, всички клиенти трябва да бъдат уведомени в срок за настъпилата цесия и да започне т.нар. оперативна обработка. В крайна сметка цели да облекчи първоначалния кредитор - в нашия случай банката, максимално бързо от последващи въпроси от страна на клиентите.

- А какво означава едно такова прехвърляне за клиентите?
- Едно от най-важните условия, които банките търсят от купувача на кредитни портфейли, е сигурност, че клиентите ще продължат да бъдат обслужвани със същия професионализъм и качество от новия кредитор. Сред нашите предимства е, че запазваме гъвкавостта си на работа, без значение дали купуваме пакети от 200, или 50 000 случая. Така клиентите имат сигурност, че работят с компания с традиции на пазара, която прилага международно ноу-хау в управлението на портфейла и предлага индивидуален подход към всеки случай.