Повече възможности с бързо кредитиране

От няколко години т.нар. финтех компании успяват да вземат пазарен дял от големите банки в САЩ и Европа. Те предлагат редица новаторски услуги, като възможността да ползвате платежни услуги в цял свят, без дори да е нужно да сте клиент на банка.
В другия основен предмет на дейност - кредитирането - банките са изправени срещу по-малките, но значително по-гъвкави небанкови финансови институции.
След засиленото от световната финансова криза влияние на бързите заеми за физически и юридически лица днес все повече клиенти се доверяват на небанковите финансови институции заради фокуса им върху бързината и удобството.
Заемите за физически лица са възможни с няколко кликвания и видеовръзка - без нужда от посещение в офис за подписване на документите. Бизнес клиентите пък имат все по-голям достъп до ресурс за различни цели - от инвестиционни заеми до заем за оборотни средства - от частни небанкови финансови институции или платформи за споделено финансиране (crowd funding).
Според статистика на БНБ, към 31.12.2018 г. общият размер на кредитите, отпуснати от небанкови финансови институции в България, е близо 2,45 млрд. лв. И макар да има спад спрямо 2017 г. предимно заради продажби на вземания и рефинансирания от търговските банки, като процент от БВП бързите кредити имат стабилен дял за последните 10 години - средно 2,3% от БВП на страната.
Основен дял имат бързите потребителски кредити за физически лица - 1,8 млрд. лв. за 2018 г. Привлекателна ниша обаче са и бързите бизнес кредити с размер от около 0,5 млрд. лв.
"Динамично се развиват небанковите финансови институции, предоставящи новаторски продукти и услуги, които помагат на клиента по-бързо и ефективно да превърне финансовия ресурс в добавена стойност за бизнеса си", казва Мирослав Стефанов, финансов анализатор в "СИ Финанси Груп". Компанията е сигурен партньор на българските предприемачи вече 10 години, предлагайки краткосрочни и средносрочни фирмени кредити тип мостово финансиране (bridge financing), заеми за оборотни средства, лизинг и обратен лизинг. СИ ФИНАНСИ финансира още проекти по програми на ЕС, осигурява инвестиционен и оборотен капитал за земеделски производители, микрофинансиране, дялово и инвестиционно финансиране.
Логично е да очакваме тенденцията все повече бизнес клиенти да се доверяват на алтернативата бърз заем, спестявайки си бюрокрацията и бавния процес при шаблонното конвенционално кредитиране. За небанковите институции и в частност за    СИ ФИНАНСИ бързината е от ключово значение - клиентът трябва да бъде уведомен дали е одобрен за среща с кредитния съветник до 24 часа.
"Всичко това прави бързия бизнес кредит на небанковите финансови институции наличен в критичния момент - елемент от добавената стойност за всеки един бизнес. Икономическата добавена стойност, която дадена сделка би имала върху бизнеса и бъдещи клиенти и контрагенти, пък ще е достатъчна да компенсира финансовите инструменти за поетия риск и бързината на услугата, която са извършили", казва Мирослав Стефанов, финансов анализатор в СИ ФИНАНСИ. Именно затова вноските по бързите фирмени кредити и ГПР не са адекватен измерител. Все едно да смятате да спите в хотел няколко години, вместо на вземете апартамент под наем.
Продуктите на СИ ФИНАНСИ се използват именно от дружества с динамично развитие, които искат да са винаги една идея пред конкурентите си. Клиентите на СИ ФИНАНСИ са от всички икономически сфери - хотелиерство, производство, търговия, услуги за населението, туризъм, строителство, здравеопазване. Компанията увеличава клиентите си, като разширява продуктовото си портфолио спрямо индивидуалните нужди на бизнеса и улеснява още повече процеса при отпускането на бърз кредит.    


ЗА КОНТАКТИ СЪС СИ ФИНАНСИ:
www.sifinance.net
моб.: +359 899 71 14 27
stefanov@sifinance.net