През 2019 г. 65% от всички пари, похарчени за дигитална реклама, ще се падат на програматика, или 84 млрд. долара
През 2019 г. 65% от всички пари, похарчени за дигитална реклама, ще се падат на програматика, или 84 млрд. долара

Програматик e автоматизирана система за купуване на реклама в онлайн медиите чрез участие в реално време в светкавичен виртуален търг. Заплащането не е за конкретен рекламен формат, а за целева аудитория, която е подбрана по демографски, социални, поведенчески характеристики. Тази реклама дава отлични опции за таргетиране по съдържание и устройство, за обхващане на възможно най-широка или тясна аудитория, свързана с конкретна точка от света. Тя преследва няколко цели, но основата е една - да намали разходите и да увеличи ефективността. За онлайн медиите това е възможност да предложат рекламния си инвентар едновременно на неограничен брой рекламодатели, а прекият сблъсък между отделните купувачи носи на медиите най-висока печалба.
Според Zenith Media през 2019 г. 65% от всички пари, похарчени за дигитална реклама, ще се падат на програматика, или 84 млрд. долара. За сравнение през 2018 г. делът на този вид реклама е 62%, които се равняват на 70 млрд. долара. До 2020 г.