ВАСИЛ ПЕТРОВ е управляващ партньор на Lean Institute Bulgaria. Mениджмънт консултант с над 12 години опит. Сертифициран Lean Six Sigma Black Belt. Има MBA степен от международна програма в Германия, Австралия и Индия. Работил е по имплементацията на lean в компании от цял свят, сред които са British Airways, SAP, Siemens и др.
ВАСИЛ ПЕТРОВ е управляващ партньор на Lean Institute Bulgaria. Mениджмънт консултант с над 12 години опит. Сертифициран Lean Six Sigma Black Belt. Има MBA степен от международна програма в Германия, Австралия и Индия. Работил е по имплементацията на lean в компании от цял свят, сред които са British Airways, SAP, Siemens и др.

- Господин Петров, каква част от българския бизнес ползва модерни и иновативни мениджмънт техники, каквaто е lean, и доколко успешно се прилагат?
- В зависимост от размера и типа на организацията българският мениджър демонстрира различно ниво на готовност да се адаптира към нуждите на клиентите си. Повечето малки и средни фирми не са запознати с lean и съответно не осъзнават нуждата и евентуалните ползи. Други са се запознали посредством различни източници, но са решили сами да опитат да приложат съветите. За съжаление, при липса на експерти, които да ги поведат в прилагането, в повечето случаи това води до неуспех.

- От какво зависи ефективното прилагане на lean?
- Първото, което трябва да се каже тук, е, че lean не е проект и няма да приключи с настъпването на определено събитие или с приключването на консултантското участие. Мениджърите трябва да са наясно, че lean преди всичко е свързан с начина на мислене на хората и изграждането на култура на постоянно подобрение идва от тях. Докато поставяме правилните процеси и инфраструктура за тяхното изпълнение, следва да помислим и как да накараме служителите си да станат част от промяната, вместо да вървят срещу нея.

- Каква е мисията на "Лийн Институт България" и колко голяма е мрежата ви?
- Ние сме част от Глобалната лийн мрежа (Lean Global Network), основана от Джеймс Уомак и Даниел Джоунс, хората, описали производствената система на Тoyota чрез думата lean и често разпознавани като световни гурута в областта. Мрежата ни включва над 400 консултанти в повече от 30 държави в цял свят с експертиза във всички индустрии - от услуги до производство. Нашата цел в България е, стъпвайки на знанията на доказани експерти, да доставим услуга на достъпна за бизнеса цена. Наред с консултиране в областта на lean и различни обучения по Lean и Lean Six Sigma "Лийн Институт България" превежда книги, организира конференции, образователни събития и уъркшопи. Ние осъзнаваме, че докато в Западна Европа lean е стандарт в почти всяка средна и голяма компания, при нас нещата са все още в много начален етап и трябва да работим активно, за да ги развием.  

 

LEAN е мениджмънт подход, който се стреми към изграждане на култура на постоянно усъвършенстване в организацията. Lean систематично подобрява всички процеси, стремейки се да увеличи стойността за клиента, докато намалява разходите на ресурси, време, енергия и усилия. Едновременно с това lean се фокусира върху изграждане на ефективна мениджмънт система и служители, овластени да взимат правилните решения.

SIX SIGMA е стратегия за управление на качеството, въведена от Motorola през 1981 г., чиято цел е на 1 милион операции дефектните единици да са не повече от 3-4. Става популярна в средата на 90-те години на миналия век, след като Джак Уелч я прилага успешно в General Electric.

LEAN SUMMIT BULGARIA 2019 ще се проведе на 7 и 8 юни 2019 г. в София. Осем експерти от цял свят ще споделят многогодишен опит в прилагането на lean. Сред темите са lean в производството, услугите, администрацията, HR, софтуерните компании и др. Към това очаквайте нетуъркинг събитие, две панелни дискусии и четири лийн уъркшопа. За повече информация: summit.leaninstitute.bg