МАРИО БАКАЛОВ е пилот с ранг старши първи офицер, който приземи най-големия пътнически самолет Airbus А-380 в София. Също така е мотивационен треньор и международен лектор. Живее във Франкфурт и София. Повече за него може да научите на www.mariobakalov.com.
МАРИО БАКАЛОВ е пилот с ранг старши първи офицер, който приземи най-големия пътнически самолет Airbus А-380 в София. Също така е мотивационен треньор и международен лектор. Живее във Франкфурт и София. Повече за него може да научите на www.mariobakalov.com.

- Господин Бакалов, когато изпълнителните директори предприемат значими корпоративни маневри, какво може да заимстват от опитните пилоти?
- Всяка "маневра" в бизнеса и в авиацията изисква солидна подготовка. Това включва подробно обучение, тренировки в симулатора, стремеж към усъвършенстване, трупане на знания, както и старателна подготовка преди полет. И най-добрият пилот не може без обучен, самостоятелен и мотивиран екип. Модерната, комплексна авиация е единствено възможна заради отговорни и ефективни екипи, които си помагат, комуникират добре и се допълват, особено в кризисни ситуации. След редица авиокатастрофи в миналото се доказа, че човешкият фактор е ключов за успеха.

- По какво си приличат и се различават добрите пилоти от бизнес лидерите?
- Първите пилоти са били пионери и технически иноватори, но несъвършени лидери, защото не са разбирали важността на най-важния ресурс - екипажа. Ефективните съвременни лидери имат визия и ясна посока на действие, поставят постижими цели, допринасят за ниски йерархии и добра екипна култура. Най-важното е, че дават максимална отговорност на членовете на екипа и така ги овластяват. Това се отразява положително на мотивацията и дава на лидерите повече пространство за стратегически разсъждения вместо "микромениджмънт". За разлика от нас, изпълнителните директори разполагат с повече време за взимане на решения. Решенията трябва да бъдат комуникирани ясно и разбрани от всички, за да не доведат до грешно изпълнение или до недоволство. Важна е и готовността за промяна. От един рутинен полет може по всяко време да се развие ситуация заради лошо време или технически проблем. Бизнесът също се променя динамично, а лидерите трябва да са готови за промени и дори да ги инициират.

- Какви качества са нужни на всеки мениджър, който си поставя високи и отговорни цели - също както асовете в авиацията?
- Мениджърите трябва да запазват самообладание в тежки ситуации, да приоритизират, да взимат решения след бърз анализ на фактите, да вдъхновяват, да комуникират ефективно, да окуражават и подкрепят, да са позитивно настроени и отворени към критика, да успяват да делегират и да не губят общия поглед върху дадена ситуация.

- Какво от подготовката за справяне с кризисни ситуации при управлението на голямата машина е приложимо и за трудните ситуации във вътрешнофирмения мениджмънт?
- Ние, пилотите, имаме структурирана схема за взимане на решения. Този модел ни помага най-вече в кризисни ситуации да се концентрираме върху фактите и опциите и да вземем аналитично, а не спонтанно или интуитивно решение. Накратко обяснено: в първата стъпка се събират факти; във втората се разглеждат възможните опции; след това се анализират предимствата и рисковете на всяка опция, преди да се вземе решение, което е оптимално спрямо ситуацията. Следва внимателно и прецизно изпълнение. Най-важната крачка остава накрая, а именно след взетото решение постоянно да се наблюдава дали са настъпили промени във фактите и опциите, което би довело до ново начало на процеса.