Мирослав Гечев
Мирослав Гечев

- Господин Гечев, как в "Телелинк" насърчавате предприемачеството вътре в компанията и защо това е важно за мениджмънта?
- Мениджмънт решение, дори бих казал политика, е да толерираме идеите вътре в собствения ни екип, да имаме ухо за тях и свободно да ги дебатираме, да поддържаме отворена комуникация. Всеки е добре дошъл да изрази гледната си точка, да предложи дори алтернативно мнение, разбира се, с условието то да е добре аргументирано.
Благодарение на тази култура и свобода са тръгнали много нови инициативи, продукти, услуги и вътрешни стартъпи. Колегите ни знаят, че вратата на мениджмънта винаги е отворена за тях и идеите се приемат с доверие, а предприемаческото мислене и дух се насърчават.
Преди около две години изградихме и модел, по който такива стартъпи да съществуват в голямата организация - в отделна иновационна вертикала, която се подчинява на свои правила и само донякъде използва процесите на голямата компания.

- Как оценявате потенциала на всеки нов проект, преди да се стартира?
- В началото е трудно да се оцени. Гледаме световните трендове, разсъждаваме дали има симбиоза с основния ни бизнес, дали можем да съберем качествен екип. Стремим се максимално бързо да създадем Minimum Viable Product - MVP (минимален жизнеспособен продукт - бел. ред.), с който да проверим хипотезите си с реални клиенти и да вземем обратна връзка от пазара. Някъде в този процес решаваме дали да опитаме.

- Как се формира екипът, който поема отговорността за успеха на "вътрешните стартъпи"?
- Успехът на стартъпа зависи изцяло от хората в него. Стартирамe с малък екип - един, максимум двама души, доста често и външни за компанията, около които стартъпът и екипът му да растат и да се развиват. Важно е това да са хора, които имат знания в областта, работят със страст, имат желанието да се развиват като лидери и са "гладни" да създадат нещо свое.
Обикновено всеки вътрешен стартъп има до шест месеца да валидира идеята си, да се преосмисли или да прекрати съществуването си. Максимата е проста - мисли мащабно, започни с малко, разрасни се бързо.
За вътрешния стартъп "Телелинк" е като венчър фонд, който осигурява ресурси, съвети, подкрепа, достъп до клиенти и т.н. Моята роля е да управлявам този фонд и да подпомагам развитието на стартъпите.

- Кой дотук е най-успешният ви вътрешен проект?
- През 2018 г. имахме три вътрешни стартъпа. Единия интегрирахме в "Телелинк", втория преустановихме, a третия го отделихме като отделна компания под бранда Develiot. Фокусът на Develiot е върху създаването на устройства за Industrial Internet of Things (Индустриално приложение на Интернет на нещата) и Industry 4.0. Стартъпът стартира със задачата "да разберем дали можем да добавим стойност в тази индустрия". Отговорът е категорично "да". Реално и до ден днешен всеки продукт в Develiot стартираме с MVP, максимално бързо тестваме в реална среда, взимаме обратна връзка и повтаряме процеса отново, докато направим възможно най-оптималното, иновативното и практично решение. Такова, което да сме напълно сигурни, че работи и клиентът ще е доволен. После мултиплицираме. Тази инвестиция изисква време, усилия, търпение, ресурси - обаче прави разликата между продукт и продукт от световно качество. В момента Develiot е в процес на подписване на договори с ключови партньори в Европа, Азия и Африка за решенията, които имаме към този момент: индустриална система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (която ще бъде внедрена и в Столична община през тази година), система за отдалечено отчитане на водомери и система за отдалечено следене на нивата на водоеми.