Вечната младост е вероятно най-универсалната човешка мечта. Днес за първи път в световната история има надежда тя да се превърне в реалност.
Човечеството винаги е смятало старостта и предизвиканите от нея страдания за неизбежна съдба, която сполетява всеки живял достатъчно дълго. През последните десетилетия обаче постепенно си проби път доскоро еретичното схващане, че остаряването е съвкупност от конкретни дегенеративни процеси, които водят до всички "болести на старостта" (рак, диабет, алцхаймер, паркинсон и т.н.) и до прогресивното разваляне на биологичните машини, които наричаме наши тела. Сред тях са мутациите на ДНК, натрупването на биологичен "боклук" в клетките и извън тях, отслабването на междуклетъчните връзки и на имунната система и други. Всеки от тези процеси може да бъде третиран, забавен и дори върнат назад. Идеята е медицината да атакува не последствията (болестите на старостта), а корена на проблема - биологичното остаряване, което ги предизвиква. Ако дегенеративните процеси на остаряването бъдат успешно атакувани, резултатът ще е ефективно подмладяване.