Източник: Платежен баланс, БНБ, данни към 22 март 2019 г.
Източник: Платежен баланс, БНБ, данни към 22 март 2019 г.

Финансовата сметка на платежния баланс у нас е изцяло либерализирана, т.е. частни и юридически лица могат да извършват свободно презгранични капиталови трансакции в неограничени размери. Законът изисква деклариране на трансакциите по обем и характер, което обслужва единствено статистически цели.


Парадоксът
На графиката на съседната страница е представено общото презгранично движение на капитали в България за периода 2010-2018 г. Нетното изтичане на местни капитали превишава (нерядко чувствително) нетния приток на чуждестранни капитали в страната. Общо за периода нетното изтичане на местен капитал (при приспадане на притока на чуждестранен капитал) се оценява на близо 15 млрд. евро, като процесът се ускорява през последните четири години! Изнасяните местни капитали се инвестират най-вече в развитите европейски икономики. Т.е. излиза, че България стимулира с инвестиции развитите икономики поради свой собствен излишък на капитали?! Това е нашият български капиталов парадокс - най-бедната страна в ЕС изнася систематично капитали (нето) в развитите икономики!

Структура на капиталовия износ
Нека погледнем по-подробно какво казват данните за паричните потоци навън.