Днес Холандия създава по-висок БВП от Турция върху площ, над два пъти по-малка от България. Икономиката є никога нямаше да достигне сегашното си ниво, ако в миналото хиляди смели търговци не бяха кръстосвали океаните в търсене на бизнес възможности. Международната икономическа ориентация осигурява не само нови пазари, но и нови идеи. За държави с по-малък мащаб като България да са отворени към света е едно от задължителните условия за национален просперитет.
Затова са странни коментарите, че увеличаващите се български инвестиции в чужбина представляват "бягство на капитали", тоест са вредни. Точно обратното - те са сигнал, че българският бизнес се развива не само количествено, а и качествено. Разбира се, има различни видове инвестиции и някои са за предпочитане пред други. Нека се опитаме да изясним какъв е обемът и накъде се насочват българските преки инвестиции по света - едно сравнително ново явление за родната икономика.

От Германия до Маршалите
Данните на БНБ сочат, че към края на 2018 г.