Шарл дьо Гол
Шарл дьо Гол

Както посочва Калин Янакиев в книгата си "Светът на Средновековието", има едно фундаментално различие между епохата на Античността и Средновековието - от една страна, и на Новото време - от друга. Това различие е в усещането за време. Докато за нас историята е стройна, последователна и взаимносвързана конструкция, подчинена на човешката воля, за древния човек историята не е била единно, а разпръснато нещо, съвкупност от много истории. Забележете например, че трудът на бащата на историята Херодот се казва "Истории", т.е. отсъства тук претенцията за една История. Ако за нас времето е река, която ни носи бързо нанякъде, за древните времето е било по-скоро океан, в който множество истории са потопени. Затова Старият свят няма една история, той може най-общо да се раздели на европейски, египетски, персийски, степни, китайски и индийски истории. Тези различни светове са имали някаква условна представа за съществуването на другите и дори понякога са влизали в грандиозни конфликти помежду си, но техните истории само са се докосвали, без да се смесват в една световна история.