Ще има ли в България печеливши малки и семейни туристически фирми, или както досега ще доминират големите хотели и курортите?
Ще има ли в България печеливши малки и семейни туристически фирми, или както досега ще доминират големите хотели и курортите?

Броят на хората, пътуващи в чужбина с цел туризъм, е важен показател за икономическото развитие на една страна и дава по-ясна представа за размера на средната класа, отколкото окрупнените данни за БВП на човек от населението. Ако го приложим за България, ще установим сериозно покачване през последните години. През 2018 г. българи са реализирали рекордните 2,15 млн. пътувания в чужбина с цел почивка и екскурзия - ръст от 12% на годишна база и с цели 105% спрямо кризисните нива отпреди пет години.
Огледалните данни - за броя на чуждестранните туристи в България, също чупят рекорди с 5,8 млн. души. Но обяснението за това увеличение е по-комплексно в сравнение с първия показател. От една страна, то се дължи на политическата нестабилност на конкурентните дестинации в Средиземноморието след Арабската пролет. Роля играе и транспортната свързаност и новите икономични самолетни линии до българските летища. Туристическият ръст се влияе и от факта, че България запазва по-ниско ценово равнище в сравнение с други страни от региона като Гърция, Хърватия или Австрия през зимата.