Похвалете някой инфлуенсър и той ще ви отвърне със същото, което е хубаво за марката ви
Похвалете някой инфлуенсър и той ще ви отвърне със същото, което е хубаво за марката ви

Нашата цивилизация е антропоцентрична - в центъра є стои Човекът. Но в днешния комерсиален свят в центъра не е "добрият и красив човек", а Егото, което се прекланя пред всичко материално и е основен двигател на модерната еволюция.
За да продават, рекламодателите и рекламистите трябва да ухажват не само егото на купувача, но и това на издателите - собственици на влиятелни сайтове и блогове, които се държат като принцесата върху граховото зърно. За тази цел се използва "его стръв" (Ego Baits) съдържание - комуникационен прийом, който се опитва да "хване на кукичката" издателите, а чрез тях и ценната им аудитория, използвайки за примамка най-голямата им слабост, тяхното его.
Този вид съдържание е дигитален актив, създаден, за да привлече вниманието на конкретна медия чрез пряк "удар" върху егото на собственика є или на авторите, пишещи за него, от които се иска поставянето на връзка (линк). За разлика от методите за привличане на вниманието на широката аудитория, примамката на его маркетинга е с много по-целенасочен, личен и фокусиран подход.