Д-Р ГЕОРГИ ТЕКЕВ е член на настоятелството на НБУ, член на председателския съвет на настоятелството на НБУ и изпълнителен директор на НБУ. Завършил е Университета за национално и световно стопанство, специалност "Икономика и организация на труда". Доктор по социално управление от Нов български университет.
Д-Р ГЕОРГИ ТЕКЕВ е член на настоятелството на НБУ, член на председателския съвет на настоятелството на НБУ и изпълнителен директор на НБУ. Завършил е Университета за национално и световно стопанство, специалност "Икономика и организация на труда". Доктор по социално управление от Нов български университет.

- Когато е дете, никой не мечтае да стане изпълнителен директор. Какъв искахте да станете като малък - лекар или пожарникар?
- В края на 70-те години баща ми преподаваше инженерни науки в лицея в Тетуан, Мароко. Аз също учех там, но в испански колеж. В училище ми беше много трудно, защото не знаех езика и не познавах никого. Но беше и много интересно - страната, хората, културата... След като се върнах в София, продължих обучението си във френската гимназия и покрай баба ми, която беше археолог, се зароди моят интерес към историята. Той се профилира към средновековната френска история. Мога да кажа, че мечтите ми бяха свързани с историята, но не само, и това може би се превърна по-късно в отправна точка за изследователските ми интереси в областта на висшето образование.

- По това време в България думата "мениджър" я нямаше. Вие кога за първи път чухте за нея?
- Думата я нямаше, но хората ги имаше.