Новият проект на Teva в София е отлична възможност и за бърз кариерен старт на младите хора, които искат да придобият опит във водеща фармацевтична компания в света и в България
Новият проект на Teva в София е отлична възможност и за бърз кариерен старт на младите хора, които искат да придобият опит във водеща фармацевтична компания в света и в България

След създаването на ИТ Център за върхови постижения в София Teva - собственик на "Актавис", продължава да разширява дейността си у нас. Компанията изгражда проект за разработване на Европейски оперативен център за взаимодействие с трети страни, част от TPO* EMEA, работещ с повече от 150 доставчика.
Сегашният център се състои от повече от 80 служители в дейности като верига за доставки (Supply Chain), снабдяване (Procurement), качество (Quality) и растеж. Всеки кандидат, който има солиден опит, професионална и техническа подготовка в тези области, както и отворен европейски поглед върху бизнеса, е добре дошъл да се присъедини към корпоративния център. Това е чудесна възможност за младите хора, които желаят да работят и да придобият опит във водеща фармацевтична компания в света и в България, да бъдат в контакт с много колеги и партньори по целия свят, да се научат да работят в бързо променяща се среда като фармацевтичната индустрия.
"Teva има дългосрочен интерес да развива София като европейски корпоративен TPO център и като ядро за по-нататъшен растеж. Тя е ключов елемент в нашата бъдеща европейска мрежа. Teva оценява България като страна с мотивирани и квалифицирани служители и дава възможности за развитие на професионални умения и по-нататъшен растеж извън България", заяви Ханс Далдероп, вицепрезидент на TPO Европа, Teva Pharmaceuticals.
Яна Георгиева, заместник-директор "Връзки с доставчиците", споделя: "Вече 8 години съм в компанията, стартирах като младши ръководител към отдел "Договаряне" в Организацията за взаимодействие с трети страни на "Актавис". Развих се на тази позиция до висша длъжност и когато Teva придоби "Актавис", бях назначена като ръководител на екип в София за Организацията по снабдяване от трети страни в Европа. Екипът по снабдяване е добър пример за развитието на TPO в София. Създаден през 2016 г., екипът представлява добра комбинация от вътрешно повишени служители и външни професионалисти. Наскоро се върнах от майчинство и бях повишена в заместник-директор мениджър връзки с доставчиците, TPO Европа, което между другото не се подкрепя и насърчава от много компании. Обичам да работя в чисто международна и матрична среда, като ставам свидетел на растежа на Организацията за взаимодействие с трети страни. "Актавис"/Teva е динамична и предизвикателна компания, която променя фармацевтичния пейзаж в световен мащаб, като определя индустриалните стандарти, т.е. управлението на TPO, и е наистина интересно да бъда част от това".
Петя Иванова, мениджър "Снабдяване", добавя: "След 4 години и 2 различни екипа в рамките на TPO продължавам да срещам нови предизвикателства и да научавам нови неща. "Актавис" е първият ми работодател след дипломирането. Обичам около мен да има ценни и интересни хора, които работят в разнообразна, гъвкава атмосфера. Участвала съм в различни студентски програми в чужбина и сега съм щастлива да запазя международния вкус и етика в живота си. Компанията расте и аз - също. Моето лично развитие е моят фокус и вярвам, че съм на правилното място".
Всеки кандидат - както млад, така и опитен професионалист в сферите верига за доставки (Supply Chain), качество (Quality) и снабдяване (Procurement), който иска да стане част от най-сложната и най-голяма верига за доставки във фармацевтичната индустрия и да работи с най-добрите практики от цял свят, може да се присъедини към този международен проект на Teva в България, като посети корпоративната уебстраница на https://careers.teva/ за повече информация.