ЕВА ГЕОРГИЕВА е мениджър 
проекти в отдел "Управление на специални проекти, M2M решения и иновации" и отговаря за облачните решения във VIVACOM. От няколко години основен фокус на телекома е развитието на дигитални услуги и решения, които да допълват и обогатят корпоративното портфолио.
ЕВА ГЕОРГИЕВА е мениджър проекти в отдел "Управление на специални проекти, M2M решения и иновации" и отговаря за облачните решения във VIVACOM. От няколко години основен фокус на телекома е развитието на дигитални услуги и решения, които да допълват и обогатят корпоративното портфолио.

- Госпожо Георгиева, какви са актуалните тенденции в търсенето на облачни услуги и как компанията ви отговаря на тях?
- Преди години, когато за първи път се заговори за облачни услуги, голяма част от компаниите и по-специално от мениджърите у нас се опасяваха да се доверяват и ползват подобни ИТ нововъведения. Маркетинговите понятия като cloud, или облак, понякога объркват хората и им звучат твърде неясно и неизвестно. През последните години обаче облачните решения се наложиха като ключови за всички компании, които поеха по пътя на дигитализацията и модернизацията на бизнес процесите си. Ползите от използването на услуги в облака вече не са тайна за никого и едва ли има човек от бизнеса, който не е чувал за тях.
Според официалните данни на Евростат пазарът на облачни услуги в България за последните години е бил най-нисък в сравнение с останалите страни - членки на ЕС. Това от своя страна означава голям потенциал за високотехнологичен телеком какъвто е
VIVACOM и логичната стъпка за нас беше да предложим на своите клиенти модерно облачно решение от ново поколение.
VIVAcloud представлява "инфраструктура като услуга", или Infrastructure as a Service (IaaS). При нея клиентът не инвестира в скъп хардуер с кратък жизнен цикъл, а просто наема необходимите ресурси в нашия облак.
Що се отнася до тенденциите в облачните технологии, бих казала, че категорично всички автоматизирани ИТ процеси ще се извършват в облака. Тук единствено въпросът е кога - едни предвиждат това да стане до 2025 г., други дават и по-оптимистични срокове. Това означава на практика, че основната част от ИТ процесите и инфраструктурата ще бъдат напълно мигрирани в облака.

- Бихте ли ни дали примери за това как облачните услуги подобряват функционирането на бизнеса и помагат за растежа на компаниите в България?
- Основните предимства от преминаването в облака са икономически - премахването на високите капиталови разходи за инфраструктура и скъпата ежемесечна поддръжка. И това се усеща абсолютно мигновено, тъй като тези финансови ресурси биха могли да се насочат към автоматизиране на бизнес процесите, инвестиране в развойна дейност или излизането на нови пазари. Това от своя страна е сигурна предпоставка за повишаване на продуктивността на компаниите.
Важно е да се спомене, че клиентите на VIVACOM заплащат само реално изразходените през месеца ресурси. Този модел се нарича "плащаш, каквото използваш", или pay-per-use, и е предпочитан начин на отчитане от клиентите в цял свят.
Спестяването и стриктното контролиране на разходите е съществена, но не и единствената полза за бизнеса от облачните технологии. Сред другите важни предимства са значителното подобряване на ефективността на компанията поради внедряването на модерни и персонализирани ИТ решения, високото ниво на сигурност и защита на данните, гъвкавост и собствено управление на ресурсите според текущите нужди, също така пълна независимост от устройства и локация.

- Какви са ползите за бизнес клиентите, когато предпочетат местен телеком доставчик на ИТ услуги като вас?
- Ние сме фокусирали облачните решения изцяло към местните компании и съответно техните локални бизнес нужди. Нашата облачна платформа е собственост на VIVACOM, разположена и се поддържа в нашия основен дейта център, който е физически базиран в България. Това дава възможност за много високо ниво на защита при свързаността. Обслужването е на български език 24/7 и е в сила нашето законодателство. Предлагаме и по-екзотични решения, като хибриден облак, и разбира се - пълна гъвкавост при комбиниране на VIVAcloud с други наши услуги, колокация* например.

- Какъв е профилът на вашите клиенти и как ги привличате и задържате?
- Профилът на нашите клиенти е разнообразен именно защото облачните технологии са подходящи както за по-малки, така и за големи фирми.
В световен мащаб първи логично се възползваха големите международни корпорации, като делът на мигриране на процесите в облака при тях е много голям. През последните години и у нас тенденцията е значителен ръст при малките и средните предприятия. Вече очертах като основна причина спестяването на разходи, но достъпът до високи технологии, които до този момент бяха достъпни единствено за големите компании, е другият важен акцент. Малките и средните предприятия се възползват все повече от възможностите, които клауд инфраструктурата им дава, за да подобрят своя бизнес.
Това е едно от основните предимства, наемайки виртуално пространство във VIVAcloud - използване на изключително модерна технология с висока продуктивност. Не се разчита на остарели хардуери. Ние предлагаме безплатно пълна гъвкавост на конфигурациите с възможност за виртуални машини с голям капацитет на ресурсите и висока допълнителна резервираност. И не на последно място - клиентът има само един доверен доставчик на всички услуги.

- Дори големи компании като Facebook имат проблеми със сигурността на информацията. В тази среда как гарантирате сигурността на данните?
- Да, така е. Сигурността е непрекъснат, взаимен и многослоен процес, който трябва да се поддържа и развива. На ниво компоненти на облака като платформа, инфраструктура и системен софтуер VIVACOM осигурява високо ниво на информационна сигурност, отговарящо на изискванията на ISO27001, покриващи физически, персонални, документални, автоматизираните информационни системи и мрежи, криптографски и други аспекти.
Изградена е, поддържа се и периодично се ресертифицира Система за управление на информационната сигурност по ISO27001, която осигурява поверителността, цялостността, наличността и гарантираността на облачната платформа. Разчитаме на най-съвременните технологии, като същите са въведени и в големите световни телекомуникационни оператори.
Всичко това е гарантирано на ниво облачна платформа, но ако клиентът не осигурява съответните мерки за сигурност в своята капсулирана виртуална среда, например ако вътрешната му мрежа е отворена, без защитна стена към интернет или ако не си осигурява бекъп на базата данни, или пък ако например обработва незаконосъобразно лични данни в несъответствие с GDPR и т.н., то тогава има проблем. Затова и започнах именно, че процесът е взаимен и многослоен.

- Как се променят нуждите на вашите клиенти от външни ИТ услуги и какви ще бъдат тенденциите в тази насока през следващите години?
- Все по-бързото ИТ развитие поставя много компании и най-вече техните ИТ отдели в затруднено положение. Технологиите постоянно се обновяват или навлизат изцяло нови, а бизнесът от своя страна поставя предизвикателни изисквания, като технологично по-ефективни системи, изискващи все по-големи ресурси с висока надеждност, и разбира се - ИТ проекти, изпълнени в кратки срокове. Невъзможността на ИТ отделите да се справят често кара нашите клиенти да търсят помощ от VIVACOM заради нашия висококвалифициран персонал с експертно техническо ниво. Телекомът разширява обхвата на предоставяните услуги с добавяне на облачни решения, при които времето за тестване и внедряване на нови технологии и решения значително се намалява. Тенденциите на пазара на ИТ услуги категорично са ползването на все повече облачни решения и управляеми услуги.