Катя Димитрова е основател и собственик на една от водещите български компании за масови комуникации - "Интерпартнерс Груп". 
Светлозар Петров е управител на компанията за комплексни HR услуги JobTiger и един от създателите на www.jobtiger.bg.
Катя Димитрова е основател и собственик на една от водещите български компании за масови комуникации - "Интерпартнерс Груп". Светлозар Петров е управител на компанията за комплексни HR услуги JobTiger и един от създателите на www.jobtiger.bg.

- Госпожо Димитрова, каква мисия обедини InterImage и JobTiger в съвместен проект?
КАТЯ ДИМИТРОВА: Работодателската марка е новият капитал на компаниите, а нейното изграждане е дългосрочен процес. Говорим за системна комуникация в две посоки - навътре към служителите и навън към обществото. Така днес на фона на състоянието на трудовия пазар, където се разгръща епична битка за талантите, успехът при изграждането на работодателска марка неизменно изисква участие на висококвалифицирани специалисти от различни области - не само в човешките ресурси, но също и в маркетинга, особено в пиара. Това разбиране е точката, от която тръгна партньoрството на InterImage с JobTiger. В крайна сметка имиджът на една компания е единен, основан на едни и същи ценности, независимо към кого отправяме посланията си.

- Господин Петров, кои ще са преките и косвените ползи за работодателите, които ви се доверят?
СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ: Основната полза за работодателя се базира на интегрирания подход - комбинацията на познаването и разбирането на процесите в компанията (т.е. HR подхода) от наша страна и многогодишния опит и креативността в комуникацията и рекламата от страна на партньора ни InterImage. Това беше и основната идея за създаване на партньорството - комбиниране на уникалния опит и ноу-хау на двете организации, за да се създаде цялостния продукт на изграждането на работодателската марка.


- Как убеждавате вътрешните HR-и и пиари дейността по изграждане на работодателски бранд да бъде изнесена вън от фирмата?
КАТЯ ДИМИТРОВА: Всеки бранд, в т.ч. и работодателският, живее в комуникацията - той е жив, когато има свой автентичен глас, автентичен наратив. Компанията сама създава този наратив с всяка своя стъпка, но как тази история ще бъде разказана, е висока проба творчески процес. Именно значимостта на творческите идеи зад една корпоративна история е главният принос на специализираната комуникационна агенция. Другият голям плюс е отличното познаване на целия набор от външни за една компания публики и заинтересовани страни - институции, медии и широката общественост.

- Кои са особеностите на вашия подход към изграждането и поддържането на силен работодателски бранд?
СВЕТЛОЗАР ПЕТРОВ: За да е качествен, процесът трябва да стъпи на измерване на състоянието и анализ на резултатите. Чак след това може да се пристъпи към набелязване на конкретните стъпки за работа със служителите, за евентуално усъвършенстване на процесите вътре в организацията, както и за намиране на най-ефективните пътища за комуникация както вътре, така и вън от компанията. Дали това ще е реклама, дали ще са организирани събития, участие в каузи или създаване на собствени, всичко зависи от анализа. Само така може да се постигне ефективен и траен резултат. Естествено, в края на проекта трябва да има ново измерване, за да се видят постигнатите резултати.