- Господин Дончев, какъв е икономическият модел в момента и защо смятате, че трябва да бъде променян?
- През последните десетилетия върви процес на реиндустриализация на страната, делът на индустрията заедно със строителството е вече 28% от БВП. Много европейски държави имат два пъти по-нисък дял на индустрията. Но една голяма част от съществуващите производства в България са базирани на предимството, което дават ниските разходи. Добавената стойност от производството е относително малка. Очевидно е необходима промяна. Още повече че ниските разходи - особено за труд - скоро няма да бъдат конкурентно предимство. Самите процеси на пазара на труда правят така, че разходите за труд растат с относително високи проценти - 8-10%. Което е добре от гледна точка на заетите. Но на въпроса дали някои от производствата, които съществуват в България, биха оцелели при по-високи разходи за труд, отговорът е не. Ако сме пазарни фундаменталисти, може да кажем, че пазарът сам ще еволюира и ще намери себе си.