Депутатите от "нова" Европа няма да позволят радикални промени в стопанската политика
Депутатите от "нова" Европа няма да позволят радикални промени в стопанската политика

Работа на парламента е да превръща страстите в решения.
Лорд Ралф Дарендорф

За да предвидим какво ще бъде влиянието на новия парламент на ЕС и на народните представители от България върху икономиката, следва да разберем как той и те ще работят.
Лорд Ралф Дарендорф, който преди месец трябваше да навърши 90 години, бе един от най-пламенните привърженици на разширяването на правомощията на Европейския парламент. В защита на това си виждане през 1995 г. той казва: "Парламент, който трябва да се обръща към комисията за собствения си бюджет, който не може да налага данъци, който не назначава или освобождава правителство, не заслужава това име и никога няма да се превърне в инструмент на демокрацията".

Непозната досега активност
След 2007 г. системата е променена. Парламентът получава в половинчата форма почти всичките от тези права. Непознатата досега избирателна активност на европейските избиратели през май т.г. показа, че този парламент вече се възприема като инструмент на демокрацията.