„Био“ невинаги значи полезно

40% от отпадъците, открити по всички европейски плажове, са пластмасови. Това е само един факт от многото стряскащи статистики, които показват как континентът постепенно се покрива с пластмасови чаши, бутилки, чинии, торбички…
Пластмасата заради редицата си свойства и приложения е навсякъде около нас и производството є нараства с бързи темпове. Само между 2002 и 2018 г. то се е повишило с над 70% - от 204 млн. до 350 млн. тона, като до 2020 г. се очаква да достигне 500 млн. тона годишно. Европа е вторият по големина производител на пластмаса в света с около 65 млн. тона годишно, като обаче едва 30% от нея е рециклирана.
ЕС прие миналата година Директива за намаляване въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
Въпреки многобройните новини за "пълна забрана на пластмасата в ЕС от 2021 г." всъщност ще бъдат забранени само няколко вида продукти, а именно сламки, бъркалки, клечки за уши, прибори, чинии, дръжки на балони, оксоразградима пластмаса, стиропорени съдове.