- Господин Хира, какви правила създавате, за да сте успешен лидер, който управлява високотехнологична компания с над 1500 служители?
- Може би ценното е не какви правила създаваме, а каква е културата в една компания. На първо място, да носим този иновативен дух или по-скоро да се опитваме да променяме статуквото. Второто - не само да предизвикваш нещата, а да задаваш въпроси, да предлагаш решения. Да си проактивен и да си човек на действието. И не на последно място, се работи в екип. Живеем в сложен свят и не е по силите на един човек да има цялата експертиза. Трябва всеки да е на място, където се чувства най-силен.

- Как управлявате екипа си?
- Аз не обичам да влизам в конкретните детайли, а вярвам, че силният екип се създава от личности и че всеки партньор до мен е по-добър в това, което аз правя в някои области.