В компанията Trello вътрешният правилник е под формата на менюта, които са онагледени с картинки и анимации на животни
В компанията Trello вътрешният правилник е под формата на менюта, които са онагледени с картинки и анимации на животни

"Скучно и отегчително" - така мнозина определят необходимото запознаване с правилника за вътрешен трудов ред. Да, в този нормативен документ няма картинки, изпълнен е с членове и алинеи, а информацията в него е наглед ясна и логична, на моменти банална дори. Отсъства преразказ, дори липсва главен герой. Структуриран, подреден и ненужен... според мнозина, но не и според законодателя в България.

Защо ни е необходим
В правилника работодателят описва и споделя правата и задълженията на служителите в конкретната организация. Кога започва работа и кога приключва, кои са приетите правила за поведение, нормите и още, и още. Има рамка, но реално всеки правилник може да бъде до голяма степен различен. Работодателят е длъжен да го направи достояние на всички, а те от своя страна да се информират за написаното в него. Очаква се да го правят... Вътрешният правилник винаги е в писмен вид, въпреки че липсва изрична правна норма и изискване да е така.