Райна Миткова-Тодорова е управител на компанията за събиране на вземания "ЕОС Матрикс" от 2004 г. Председател е на Асоциацията на колекторските агенции в България от създаването є през 2011 г.
Райна Миткова-Тодорова е управител на компанията за събиране на вземания "ЕОС Матрикс" от 2004 г. Председател е на Асоциацията на колекторските агенции в България от създаването є през 2011 г.

- Госпожо Миткова, какви са последните финансови резултати на международната финансова група EOS Group и как те следва да се тълкуват в контекста на икономическата среда в Европа?
- През финансовата 2018/2019 г. отчитаме рекордни резултати. EBITDA (оперативната печалба преди лихви, данъци и амортизация - бел. ред.) на "ЕОС Груп" е нараснала на 283,6 млн. евро. Увеличават се и приходите ни в резултат на активната политика на "ЕОС Груп" да инвестира в обезпечени и необезпечени портфейли през последните години. Само за 2018 г. инвестициите на групата възлизат на 668 млн. евро. С радост мога да споделя, че Източна Европа, включително България, имат много значим принос в този успех.
В Европа икономическите новини са все още позитивни. Стремежът към запазване на стабилност и икономическият ръст, на който ставаме свидетели, са добра среда. През последните години се утвърди практиката на кредиторите за регулярни продажби на лоши кредити, с което те изчистват балансите си и освобождават ликвидност. Това е втори шанс за задлъжнелите да погасят своите задължения при по-гъвкави условия при новия кредитор. Свидетелство за това е, че от 2016 г. насам пазарът на лоши дългове у нас с лекота достига до средно 1 млрд. лв. на година. Започнаха да се предлагат и портфейли с обезпечения недвижими имоти, което е новост за региона въобще.
- Какви бяха последните 12 месеца за компанията у нас?
- Една добра година! "ЕОС Матрикс" запазва водеща позиция на пазара и финансовите показатели на компанията го доказват. Финализирахме знакови сделки не само за пазара в България, но и за Централна и Югоизточна Европа въобще. Бяхме избрани за купувачи на най-големия до момента необезпечен портфейл от потребителски кредити, възлизащ на близо 460 млн. лв., както и на най-големия обезпечен портфейл от потребителски и фирмени кредити за над 700 млн. лв. С окрупняването на банковия пазар очакваме и занапред да бъдем свидетели на големи по обеми сделки. Това предполага и да се работи с партньори, които ще имат капацитет да поемат подобни трансакции - финансово, технологично и като оперативен ресурс.

- С каква стратегия печелите едни от най-големите портфейли на необслужвани банкови кредити?
- Бих казала с постоянство - да правиш всеки ден това, което е правилно, и да вярваш, че най-доброто ще се случи. И разбира се, с хора - имам късмета да работя с изключителни колеги, които наистина влагат най-доброто от себе си.
Но не е лесно. Когато в началото на 2016 г. купихме отново рекорден за тогавашното време портфейл от близо 300 млн. лв., буквално за месец удвоихме размера на компанията. В нашия случай се справихме без сътресения на съществуващия ни бизнес, което е успех при такъв растеж.
А що се касае до клиентите ни, вярвам, че за годините съвместна работа сме доказали, че на нас може да се разчита. Доверието е да спазваш ангажиментите си.

- Кога очаквате повишаване на лихвите и как решението на банките за поскъпване на кредитирането ще се отрази на вашата дейност?
- Вече сме свидетели на забавяне на ръста на европейската икономика. Някои анализатори говорят за очаквана несигурност, а от друга страна - от ЕЦБ оповестяват по-скоро запазване на лихвите поне за следващата близо година. Така или иначе евентуална промяна в посока нагоре би се отразила на оскъпяване на вноските по кредитите. За да сме спокойни и при такава ситуация, важното е да си направим правилно сметката и да имаме заделен резерв. Или както е казал народът, бели пари за черни дни.