Добрите намерения е добре да продължат
Добрите намерения е добре да продължат

Измененията в един нормативен документ изправиха през последната половин година малкия и средния бизнес на нокти и доведоха до активна дискусия между приходната агенция и търговците. Става дума за Наредба № 18, която урежда правилата за отчитането на продажби чрез фискални устройства. През 2018 г. в нея се въведоха редица новости, които целят да изсветлят оборотите. Тази идея е добра и приветствана от светлите фирми, тъй като плащането на данъците в пълен размер от всички играчи на пазара създава по-конкурентна и по-предвидима бизнес среда. Проблемите с наредба № 18 обаче са свързани с начините, по които тази цел се реализира.

Какво се променя
Без да е изчерпателен, списъкът на най-значимите промени включва:
1. Въвеждане на нов режим за търговските софтуери, които се използват за фискалните устройства. В документа те са наричани СУПТО - система за управление на продажбите в търговските обекти.
2. Въвежда се автоматична връзка в реално време на СУПТО с фискалното устройство.