Мениджърът на събития - визионер, психолог и малко импровизатор

-Въображение и много контакти - това ли е най-важното за успеха на тази сложна структура, каквото е всяко място за събития?
- О, не само, искат се още доста неща, за да придадеш добавена стойност към всяко корпоративно или арт събитие в място, което и бездруго е наситено с история и оригиналност.

- Моля, избройте най-важните.
- Ето:
- Трябва да умееш да казваш нещо ново на посетителите, да провокираш симпатично - така, че да ги накараш да те запомнят. Да си наясно какво очакват от теб и да им го доставиш. За целта се налага понякога да разместваме цели изложби, за което пък се иска сплотен и мотивиран екип. Показваме картини, организираме концерти, домакини сме на бизнес и политически срещи, на здравни лекции, на рекламни, спортни, фармацевтични форуми. Понякога в залите се случват две събития едновременно и в това многообразие, ако нямаш хора, на които да разчиташ, че ще те разбират от една дума и за които да си сигурен, че са наясно какво да правят и са гъвкави да го направят добре, си загубен.