Нели Ангелова завършва Техническия университет в София и се присъединява към семейството на "Нестле" преди 27 години. Трупа опит на различни ръководни позиции в кулинарния бизнес и маркетинга на компанията, включително и извън България. Понастоящем ръководи целия екип "Бранд комуникации и корпоративни връзки" за югоизточния пазар на Nestle.
Нели Ангелова завършва Техническия университет в София и се присъединява към семейството на "Нестле" преди 27 години. Трупа опит на различни ръководни позиции в кулинарния бизнес и маркетинга на компанията, включително и извън България. Понастоящем ръководи целия екип "Бранд комуникации и корпоративни връзки" за югоизточния пазар на Nestle.

- Устойчивост и социална отговорност - не е ли това просто моден тренд за бизнеса, в който той припознава и търси допълнителни позитиви за своята репутация?
- За "Нестле" социалната отговорност не е самоцел, а начин, по който ние правим бизнес в глобален и национален мащаб. Категорично не става въпрос за следване на модна тенденция. Във всичко, което правим, се стремим да създаваме стойност по устойчив начин не само за нашите акционери, но и за хората, семействата, обществото и природата, навсякъде, където оперираме.
Това, че напоследък все повече компании и организации в страната ни започват да имат реално отношение към темата за социалната отговорност с реални действия, а медиите все повече я държат на фокус, показва истинско сериозно отношение, а не моден и краткосрочен тренд или репутационен трик.

- Каква споделена стойност за бизнеса и обществото създават добрите практики на "Нестле" в България?
- Ние сме силно разпозната социалноотговорна компания на нашия пазар от обществото ни. По данни от Corporate equity monitoring study 2018* "Нестле България" заема подчертано лидерското първо място в областите, свързани с активен начин на живот. Инициативата "Живей активно", създадена и лансирана от нас още през 2006 г., е най-разпознаваемият бранд към момента у нас, свързван с идеята за активен начин на живот. Пак според този доклад "Нестле България" държи първа позиция и в темата за младежката заетост, особено с приноса на инициативата ни "Нестле се нуждае от младите", стартирана през 2013 г. и дала възможност на стотици млади хора да натрупат практически трудов опит или да намерят своето работно място. Разпознати сме и по устойчиво развитие, което измерва отношението и отговорността ни към природата като компания и производител. От март 2014 г. фабриката ни в София не депонира отпадъци на сметища. Непрекъснато намаляваме употребата на електрическа енергия и вода в производствените си процеси и вече адресираме с повишено внимание темата за редуцирането на употребата на пластмаса в производството. Както сами виждате, социалните инициативи на "Нестле България" имат сериозна и дълга биография. Заедно с целите, които всяка година добавяме на глобално и национално ниво като ангажименти към природата и обществото, ние работим упорито и дългосрочно да повишим качеството на живот и да допринесем за по-здравословно бъдеще. А това е основна наша корпоративна цел.

- Как активните политики в тази област влияят върху процесите на трансформация, какъв нов свят гради и завещава на обществата "Нестле" - в глобален и национален мащаб?
- Както повечето неща в живота, така и ние в "Нестле" вярваме, че промяната започва от нас самите като хора и служители. Затова силно насърчаваме практиките, в които служителите стават посланици на ценностите на компанията. Това не са задължителни практики, това са практики, които позволяват на един служител да се припознава в някоя или повече социални теми. Типичен пример са нашите доброволчески инициативи. Впечатляващо беше колко много наши служители, техните семейства и приятели се включиха например в почистването на плажове във Варна и Бургас по повод Световния ден на океаните тази година на 8 юни. Само за няколко часа събрахме над тон отпадъци, чието място определено не е на плажа.    

* Национално представително проучване, изготвяно от GfK, оценяващо корпоративната репутация и нейните компоненти в предефинирани сектори и играчи.