„Купи ми кукла“
„Купи ми кукла“

Вече не издържаше. Работата є беше много натоварена. Беше свързана с много пътувания. Но знаеше, че ако се спре, ще се пръсне. И затова продължаваше със същия темп.
Когато си беше вкъщи, извеждаше майка си на пазар. Купуваше много деликатеси, не искаше майка є да бъде лишена от нищо. Купуваше є вестници. Изваждаше програмата на телевизиите и є подчертаваше интересните предавания и филми. Не искаше майка є да бъде лишена от нищо.
Но след като веднъж си беше загубила ключовете, є забрани да излиза сама навън. Само с нея, когато и тя си е вкъщи.
Последното мероприятие беше в Бургас. Тръгна рано с колата, в четири сутринта, и за три часа и половина беше в Бургас. Това си беше отвсякъде неин личен рекорд. Програмата беше много натоварена, две лекции на професори, три презентации, кафе паузи, разговори, през цялото време трябваше да изглежда бодра и свежа, но май прекали с хубавото силно кафе и нервите є се изопнаха като струна.