ОЛИВИЕ МАРКЕТ е президент на AES България и на AmCham България. Заемал е различни длъжности "Бизнес развитие" в AES в Доминиканската република, САЩ, Сингапур и Бразилия. Завършва машинно инженерство в Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris - Франция. Магистър е по машинно инженерство от "Ей енд Ем" - Тексас. Има MBA от Харвард. Говори френски, английски и испански език и владее португалски и български на работно ниво.
ОЛИВИЕ МАРКЕТ е президент на AES България и на AmCham България. Заемал е различни длъжности "Бизнес развитие" в AES в Доминиканската република, САЩ, Сингапур и Бразилия. Завършва машинно инженерство в Ecole Nationale Superieure des Mines de Paris - Франция. Магистър е по машинно инженерство от "Ей енд Ем" - Тексас. Има MBA от Харвард. Говори френски, английски и испански език и владее португалски и български на работно ниво.

- Господин Маркет, какво ви доведе тук?
- Корпорацията AES е световен технологичен лидер, опериращ в 14 страни. Пристигнах в България през 2015 г. и поех поста президент на AES България. За мен това беше изключително интересна роля, защото AES присъства в страната от 2001 г. и е най-големият инвеститор в енергийния сектор за последните 30 години с вложения в надеждна енергия, надхвърлящи 3,2 млрд. лева. А данъците и осигуровките, които сме платили в България, са около 703 млн. лева.
 
- Кои са постиженията дотук, с които вие и екипът ви се гордеете?  
- AES България изгради и управлява най-новата и високотехнологична въглищна централа "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и най-големия вятърен парк в страната ВяЕЦ "Св. Никола". ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" е най-модерната въглищна мощност в Югоизточна Европа и единствената новопостроена за последните 40 години. В централата са внедрени съвременни екологични и технологични решения, които гарантират безопасната є работа и спазването на екологичните стандарти. 690-мегаватовата мощност постига степен на сероочистване до 98% и е проектирана така, че не може да работи, ако не работят сероочистките. Експлоатацията на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" осигурява пряко и косвено над 4500 работни места и гарантира стабилността на енергийната система на страната. Централата работи с местен енергиен ресурс. Годишно използва над 5 млн. тона въглища от "Мини Марица-изток".

- Коя е мисията, за която работите като президент на AES България?
- Мисия на AES е да ускори постигането на по-безопасно и по-зелено енергийно бъдеще. Част от този процес е и изграждането на ВяЕЦ "Св. Никола". Със своите 52 вятърни турбини и мощност 156 МВт паркът допринася за изпълнението на целите на България за дела на ВЕИ в общия енергиен микс. Тъй като за AES България опазването на екосистемите е приоритет, в парка 2 високотехнологични радара и шестима орнитолози следят 24/7 за прелитащи птици и при най-малък риск от сблъсък спират работата на турбините.
Извън нашите бизнес постижения се гордеем и с всички социални проекти, които реализираме в страната. Защото да си добър работодател и голям инвеститор, днес не е достатъчно. Изискват се много повече усилия - за работа с местните общности и социална ангажираност, стремеж към успехите и грижа за по-добрия живот на хората. Ето защо досега AES България инвестира над 14 млн. лева в различни социални проекти.
 
- Къде е България по пътя към по-чиста енергетика?
- Различните страни, включително и България, започват енергийния преход от различни етапи. Трябва да е ясно, че въпреки навлизането на ВЕИ ще продължим да имаме нужда от ТЕЦ, за да балансираме системата, когато няма слънце или вятър. Затова паралелно с инвестициите във ВЕИ България трябва да продължи да експлоатира своите енергийни ресурси, каквито са въглищата в Маришкия басейн. България има запаси за още 60 години и тяхното използване е част от енергийната независимост на страната. Централите, които отговарят на най-високите екологични стандарти, гарантирайки опазването на околната среда и здравето на хората, трябва да продължат да работят и да подпомогнат прехода.