Д-р Лиза Бонадона
Д-р Лиза Бонадона

- Госпожо Бонадона, какъв знак за компания на местно ниво е, когато управлението є бъде поверено на чужденец? Какви качества трябва да има мениджърът, дошъл в непозната страна, за да бъде успешен?
- Опитът ми е, че глобалните компании разгръщат талантите си там, където те могат да добавят стойност, и по-важното - да научат още и разгърнат потенциала си.
Секторът на здравеопазването в България е едновременно сложен и динамичен като среда, така че дори и страната да няма мащаба на по-големите пазари в Европейския съюз, тя със сигурност има техния обхват. Това означава, че за да бъде успешен генерален мениджър в този сектор в България, чужденецът се нуждае от отличен екип на локално ниво, умение бързо да се учи, дипломация и способност да тълкува сегашната и бъдещата среда, за да осигури устойчиво финансиране от централата на компанията.

- Какво знаехте за нашата страна и за местното представителство на GSK, преди да дойдете тук? Какво ви очарова и какво ви разочарова най-много?
- Преди да заема длъжността генерален мениджър, знаех, че в България GSK има много разнообразно портфолио, включващо ваксини, лекарствени продукти в болничната, доболничната помощ, ХИВ, OTC продукти, както и склад, който обхваща много пазари. От социално-геополитическа гледна точка знаех, че се използва кирилицата и че страната се стреми към членство в Еврозоната.
Богатата история, култура и прекрасната природна среда в България са ежедневен източник на очарование. Сегашното ми разочарование е, че в обществото здравеопазването продължава да се разглежда като разход, който трябва да се сведе до минимум, а не като инвестиция, която да се разрасне в бъдеще. Без подобна нагласа България нито ще има здрава работна ръка, от която има нужда, за да продължи икономическия си растеж, нито стремежът към качествено здравеопазване на гражданите ще бъде удовлетворен.  

- Вие сте от поколението лидери, които силно вярват в потенциала на технологичната революция, включително и във фармацията. Каква технологична култура трябва да има един бизнес лидер, за да развива и налага подобна визия?
- Здравеопазването е обществено благо и в GSK смятаме, че е чест да дадем своя принос посредством иновативни лекарства, ваксини и технологии. Нашите усилия се коренят в науката и технологиите и ние прилагаме тези знания стриктно в полза на пациентите и ефективността на системите на здравеопазването. Според мен използването на технологиите в здравеопазването трябва да се основава на доказателства, а не на култура, базирана на умишлена и/или неволна дезинформация. Пример в тази посока е това, което преживяваме по темата с имунизациите, където настроенията против ваксините заглушават информацията, базирана на доказателства, особено в социалните медийни платформи. По този начин децата биват изложени на риск от напълно предотвратими болести. Не е чудно, че СЗО определи това като едно от основните предизвикателства и заплахи пред опазването на общественото здраве.

- Има интересен момент във вашата биография - работили сте като глобален лидер на партньорството между GSK и Save the Children. Какъв урок носите от този период със себе си?
- За мен наистина бе привилегия да ръководя това партньорство, както и достъпа до лекарствени продукти на GSK. Основният урок за мен, който споделих и с българския си екип, е, че инвестицията в здравеопазването наистина води до по-голямо благосъстояние - както на микро-, така и на макроикономическо ниво. Независимо дали става въпрос за работа с неправителствени организации като GAVI, които доставят ваксини до милиони деца и по този начин се предотвратяват смъртни случаи или скъпоструващи заболявания за цели нации; или чрез предоставяне на местни услуги, позволяващи на отделните семейства да харчат парите си за питателна храна и малки инициативи, вместо да плащат скъпо за транспортиране на болни до отдалечени клиники.