СИЛВЕН КОЛО е роден във Франция. Започва кариерата си в Philips в Кан, Франция. От началото на 2019 г. г-н Коло е регионален мениджър за Източна Европа и глобален стратегически мениджър за производството в компанията.
СИЛВЕН КОЛО е роден във Франция. Започва кариерата си в Philips в Кан, Франция. От началото на 2019 г. г-н Коло е регионален мениджър за Източна Европа и глобален стратегически мениджър за производството в компанията.

- Господин Коло, какво ви доведе в България?
- Решението ми да дойда в България беше продиктувано от няколко фактора, един от които е любопитството как бих се справил, какво представлява тази страна. Любопитството е качество, което смятам, че всеки инженер трябва да притежава. Съществен фактор беше и предизвикателството да работя за Melexis, но в държава, в която компанията тъкмо навлизаше, но потенциалът за развитие беше голям. Исторически България има традиции в сферата на електрониката и опитни професионалисти, така че решението на Melexis за инвестиция в страната беше добре обмислено. В началото екипът в София се състоеше от 50 служители, а днес сме над 500. В момента Melexis България е и най-голямото представителство в структурата.
Melexis разработва решения в сферата на микроелектрониката и с гордост мога да кажа, че българският офис дава своя сериозен принос в позиционирането на компанията като един от трите световни лидера в производството на автомобилни полупроводникови сензори.

- В какво състояние поехте бизнеса и кои са постиженията, с които управляваният от вас екип се гордее?
- Melexis България измина дълъг път. От 2000 г. до днес имаме 65 разработени продукта, повече от 5 млрд. чипа, доставени на клиенти от цял свят, и екип, който се разрасна 10 пъти. Вземайки предвид стабилния растеж в България и значителното търсене на продуктите на Melexis в световен мащаб, дойде решението на глобално ниво за разширяване на производственото пространство, развойната дейност, както и на складовата база. Петгодишният ни инвестиционен план възлиза на близо 75 млн. евро и вярваме, че допълнително ще затвърди позицията ни на голям инвеститор и работодател в региона.

- Езикът бариера ли е и понякога не се ли чувствате чужденец в собствената си компания?
- Вярвам, че да бъдеш добър мениджър, не зависи от твоята националност, пол, раса, а представлява комбинация от характер, ценности и умения. Официалният език в Melexis е английският, тъй като само в София имаме служители от почти десет националности. Бюрото ми се намира в един от офисите, сред колегите. Всеки ден провеждам срещи и говоря с тях, така че не мога да кажа, че усещам комуникационна бариера. Разбира се, да говорите и разбирате езика на страната, в която живеете, е предимство, особено в ежедневието. Именно затова се старая да подобрявам владеенето и разбирането на българския език с подкрепата на моите двама синове.

- Кой е мениджърският урок, който научихте у нас по трудния начин?
- Всяка трудна ситуация ни учи на нещо и може да ни накара да се замислим и самоусъвършенстваме - самолетът излита срещу вятъра, а не с попътен  вятър. Връщайки се назад във времето, осъзнавам колко е важно да се пита, а не да се предполага. Всяка култура е различна и за да може човек да се приспособи, е добре да я опознае. И един от основните изводи, до които достигнах с опита, е, че успешният мениджър е този, който е заобиколен от правилния екип.