Преди години не беше рядкост чуждият мениджър да получава 80 до 90 пъти повече от най-ниската заплата в компанията, и то само като заплата. Днес тази ножица е намалена значително
Преди години не беше рядкост чуждият мениджър да получава 80 до 90 пъти повече от най-ниската заплата в компанията, и то само като заплата. Днес тази ножица е намалена значително

В топ 100 на най-големите фирми по оборот - класация, изготвена от "Кофас" по поръчка на "Мениджър", 15 са с ръководители чужди мениджъри, т.нар. експати. В същото време, както наскоро писа това списание, чужденци поемат бизнеса на някои от мултинационалните компании - "Каменица", "Кока-Кола", "Билла".

Това са те
Най-често експатът идва от Гърция, Турция, Румъния, Франция, Белгия, Германия, Русия, Сърбия, Австрия, Швейцария, Англия, Холандия, Израел. Учудващо малко в сравнение с други страни от Централна и Източна Европа, например в Полша и Чехия, са мениджърите от САЩ. Почти няма и от Африка, Австралия и Нова Зеландия. От Азия са само в китайски и японски фирми. Преобладават мъже, на възраст от края на 30-те до около 60. Дамите са относително малко, както и по-младите експати. По правило всички са с много високо образование и значителен опит в други страни. Обикновено те заемат най-високите позиции в съответната компания, но зачестяват случаи, в които експати от Португалия, Гърция, Италия са на висока мениджърска позиция, но не най-високата и са подчинени на български изпълнителен директор.