СТЕФАНИ СТАНЧЕВА е само на 33 години, но вече е професор по икономика, преподава в Харвард от 5 години. Родена е в Кричим, като семейството є напуска България, когато тя е на три години.
СТЕФАНИ СТАНЧЕВА е само на 33 години, но вече е професор по икономика, преподава в Харвард от 5 години. Родена е в Кричим, като семейството є напуска България, когато тя е на три години.

- Професор Станчева, вие сте съавтор на редица икономически изследвания през последните години. Едно от тях е за „икономическата мобилност“ – вероятността човек в рамките на едно поколение да се премести от 20-те процента най-бедни до 20-те процента най-богати в обществото. Разкажете малко повече за резултатите?
– За мен икономическата мобилност е основна тема, която трябва да се има предвид, когато се решават водещите политики на едно общество, като например доколко държавата трябва да се намесва в икономиката. Традиционно, когато в него има повече икономическа мобилност, тоест когато голяма част от хората са с равни шансове за развитие, тогава то е склонно да толерира повече икономическо неравенство. В изследването използваме един цитат на Джон Стайнбек от 60-те години на миналия век, според който американците в голяма степен толерират неравенството, защото в САЩ бедните хора възприемат себе си като „временно затруднени милионери“. Нашето изследване включва данни от САЩ, Франция, Швеция, Италия, Великобритания и освен чисто икономически данни обработихме голям брой анкети на граждани на тези страни.