Лидерите следят и оценяват здравето на компанията и се опитват да подобрят състоянието є
Лидерите следят и оценяват здравето на компанията и се опитват да подобрят състоянието є

Експертът по технологии Алек Рос наскоро отбеляза, че ако земята е била суровината на селскостопанската епоха, желязото – на индустриалната епоха, то данните са основният ресурс на информационното общество.
Организациите генерират огромно количество информация всяка минута. Тези данни обаче не бяха събирани и анализирани най-вече защото текущите технологии не можеха да се справят ефективно с тази задача.
Нарастващата мощност на съвременните компютри бързо променя условията. Новото поколение софтуерни програми също така позволяват на компютрите да анализират неструктурирани данни, да трупат опит и да „учат“ по начин, много подобен на този, по който учи човешкият интелект. Неслучайно тези програми често се наричат машинно обучение (machine learning) и изкуствен интелект (AI).
Компютърният анализ на данни революционизира мениджмънта, създавайки нови възможности за вземане на решения, но и нови предизвикателства. Онези, които пренебрегват или подценяват настъпващите радикални промени, може да се окажат в изключително неизгодна позиция.
Всъщност всяко решение в живота се основава на данни.