Социалните мрежи доказано могат да свалят правителства, да дават информация, да чертаят тенденции, да популяризират хора, да възродят или стартират успешен бизнес
Социалните мрежи доказано могат да свалят правителства, да дават информация, да чертаят тенденции, да популяризират хора, да възродят или стартират успешен бизнес

3,2 млрд. потребители по целия свят. Престой от средно 2 часа и 22 минути на ден, всеки ден. Ежедневен контакт с няколко поколения – почти всички милениъли, три четвърти от 30-35-годишните и близо половината от тези около 50. В девет от десет случая достъпът е през телефон. Какво по-хубаво за бизнеса от социалните мрежи?
Неслучайно започнах с горната статистика. Социалните мрежи в днешно време доказано могат да свалят правителства, да дават информация, да чертаят тенденции, да популяризират хора, да възродят или стартират успешен бизнес. Всички потенциални потребители на продукт или услуга са там, на едно място – ученичката, студентът, работещият млад човек, кариерно развитият, зрелият, успешните, неуспешните, жените, мъжете... всички. И всички те са потребители на различни продукти и услуги, които вероятно им предлагате.
Социалните мрежи в днешно време са задължителна част от маркетинговите стратегии и брандовете са яхнали вълната – 73% от търговците определят подобни усилия като „донякъде ефективни“ или „много ефективни“ за своя бизнес.