Веригата на стойността е стратегически инструмент за анализ на вътрешните дейности на фирмата
Веригата на стойността е стратегически инструмент за анализ на вътрешните дейности на фирмата

В областта на мениджмънта има малко неща, които са абсолютни. Така, ако подредим инструментите, чиято ефективност е доказана във времето и на които мениджърите вярват, безспорно на първо място ще бъде поставен моделът „верига на стойността“*. Концепцията е представена за първи път през 1985 г. от най-известния професор на Harvard – Майкъл Портър, в неговата книга „Конкурентно предимство: Създаване и поддържане на превъзходно представяне“. Оттогава нейният статут е легендарен. Това е основният инструмент за анализ и планиране на дейността в компаниите, които неизменно търсят своите конкурентни предимства. Всеизвестно е, че няма икономически университет по света, в който моделът да не е в задължителната програма на бъдещите бизнес лидери.
Веригата на стойността е стратегически инструмент за анализ на вътрешните дейности на фирмата. Неговата цел е да идентифицира кои дейности са най-ценни, носят по-висока добавена стойност и може да бъдат източник на конкурентни предимства, а също и кои дейности се нуждаят от подобрение, за да повишим стойността, която бизнесът предоставя на клиентите ни.