КАМЕЛИЯ СЛАВЕЙКОВА е изпълнителен директор на Shell за България от 2008 г., а за Гърция – от 2010 г. Мениджър „Комуникации“ в Shell за Централна и Източна Европа. Има EMBA от Американския университет в България.
КАМЕЛИЯ СЛАВЕЙКОВА е изпълнителен директор на Shell за България от 2008 г., а за Гърция – от 2010 г. Мениджър „Комуникации“ в Shell за Централна и Източна Европа. Има EMBA от Американския университет в България.

- Госпожо Славейкова, как в Shell виждате енергийния преход и как той е свързан с програмите ви за корпоративна социална отговорност?
– В Shell oценяваме значимостта на климатичните промени, както и ролята на енергията, която помага на хората да постигат и поддържат добро качество на живот. Ключова роля на обществото и на Shell е да се намерят начини за предоставяне на повече и по-чисти енергийни решения. Това означава реалистичен, но спешен преход към свят с по-ниско съдържание на въглероден двуокис чрез изобретяване и използване на нови технологии, намиране на по-ефикасни начини за използване на енергията и предоставяне на достъп до спектър от енергийни продукти от повече хора.
Shell има своята роля в прехода към нисковъглеродното бъдеще. В световен мащаб ние се стремим да намалим нетния въглероден отпечатък на нашите енергийни продукти наполовина до 2050 г. За да постигнем това, нашият подход включва снабдяване с повече природен газ като заместител на въглищата за производство на електроенергия, осъществяване на по-енергийно ефективни решения и развиването на бизнеса ни за нови енергии с фокус върху електроенергията и транспортните горива. Електроенергията, включително от възобновяеми източници, ще бъде голяма част от бъдещето на Shell, тъй като светът се придвижва към потребление на нисковъглеродна енергия.
Shell Eco-marathon е една от глобалните ни програми за корпоративна и социална отговорност, която демонстрира ролята ни в развитието на бъдещия енергиен микс. Това е състезание за студенти и ученици от цял свят за създаване и задвижване на свръхенергийно ефективни автомобили с цел да изминат най-дълго разстояние с единица енергия. Програмата има за цел да вдъхновява бъдещите учени и инженери да прекрачат границите на това, което е технически възможно.

– Какво е българското присъствие в Shell Eco-marathon?
– За първи път в историята на 12-годишното си участие в Shell Eco-marathon Европа тази година България бе представена на финалите от пет отбора, което ни нарежда сред страните с най-много участници в централна и източна Европа. В надпреварата участваха два отбора в категория „Градски тип“ от Техническия университет - София, и Русенския университет „Ангел Кънчев“. В категория „Прототипи“ се включиха три български екипа: от Русенския университет, от Професионалната гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Чепеларе и от Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас. Продължаваме да работим за увеличаване на броя на училищата. Те са в момента една трета от всички български участници и ще се радваме, ако в бъдеще българските отбори включат други, алтернативни източници на енергия в състезанието освен водородна горивна клетка и електрическа батерия, така че да отразят бъдещия енергиен микс.
През годините българските ученици и студенти подобряват резултатите си и от първото си участие през 2008 г. досега екипът на ТУ-София е завоювал две втори места в категорията си. Тази година градският тип на Русенския университет и прототипът на учениците от Чепеларе се представиха отлично, като заеха съответно 5. и 6. място в своите категории.

– Какви други социалноотговорни програми имате на местно ниво и кои са принципите, които следвате при избора на инициативи?
– В Shell вярваме, че изграждането на професионалисти в областта на науката, технологиите и инженерните науки е в основата на иновациите и засилването на конкурентоспособността на България като страна. Поради тази причина участваме предимно в програми, които подпомагат изграждането на такива професионалисти, като подобряват образованието, имат дългосрочен ефект и са от полза за младите хора в България.
Като част от проекта ни за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ в Черно море изпълняваме социално-инвестиционна програма на стойност 1 млн. евро в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София, и общините по Южното Черноморие.
През 2018 г. съвместно със Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ открихме в Геолого-географския факултет лаборатория за рентгеново-флуоресцентен анализ и пещ за изготвяне на топилки от скали и минерали. Новата лаборатория е първата по рода си в българско учебно заведение. Проектът ще помогне на бъдещите геолози да получат по-детайлна картина за структурата на земните недра. През 2017 г. подпомогнахме Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ напълно да обнови две лаборатории в катедра „Електротехника“, които вече осигуряват най-модерни условия за обучение на студентите.
В Приморско със съдействието на общината в СОУ „Никола Вапцаров“ предоставихме учебни лабораторни пособия и уреди за кабинетите по химия, физика и биология за учениците от 5. до 12. клас. Това включва пособия за анализ на вода, почва и обща екология, станция за мониторинг на въздуха, метеорологична станция, микроскопи и др. Като част от проекта учителите по природни науки преминаха програми за обучение с цел повишаване на квалификацията. В плановете ни се включват и програми в Бургас, Созопол и Царево.