Методите се научават
Методите се научават

Защо, когато група мениджъри организират заседание с цел стратегическо планиране, обикновено изработват документ, който е лишен от „стратегия“, а често дори липсва и план?
Докато пиша това, пред мен стои един такъв документ. Той започва с определяне на „визия“, преминава към „стратегически теми“ (общо шест), за да формулира 28 „стратегически цели“. Последната част представлява списък от действия, поръсени с желани резултати, които са напълно безполезни от стратегическа гледна точка. Все едно наблюдаваш куче, което гони опашката си. По думите на един мой клиент, управляващ партньор на адвокатска кантора: „Преди да приемем вашия подход, ни липсваха ключове за ефективно стратегическо планиране. Всеки път стигахме до някаква импровизация, до нещо, съшито с бели конци. А аз някак спонтанно предлагах да направим това или онова... Бях сякаш впримчен в цялото начинание“.
Проблемът е в липсата на ефективен „метод“, тоест системна или установена процедура за организиране на дадено начинание, която да описва процеса по реализирането му стъпка по стъпка.