Бъдете нащрек. Винаги остават оси, които са били навън
Бъдете нащрек. Винаги остават оси, които са били навън

Тази тераса на къщата не се използваше. На нея имаше изнесен стар диван, връзки стари вестници, какво още: счупен лампион, барабанче, някакви духови инструменти от времето, когато пенсионираната учителка по музика все още се занимаваше с музика и песни – водеше група към читалището за автентичен фолклор с възрастните жени, а освен това учеше на песнички и на пиано и децата от Дома. Но това време мина, сега учителката по музика само разгръщаше от време на време нотните листове на леглото си.
В събота или неделя идваха дъщерята и зетят. Да донесат лекарства, да напазаруват сирене, кашкавал, месо и мляко. Веднъж дъщерята отключи вратата на терасата и излезе на нея. Трябва да се разчисти тук, помисли си тя, и в този момент видя осите. Те влизаха и излизаха в една дупка между облегалката на дивана и дървената табла. Тя извика мъжа си и той погледна. Да, така беше, във вътрешността на дивана явно имаше гнездо на оси.