Тази тераса на къщата не се използваше. На нея имаше изнесен стар диван, връзки стари вестници, какво още: счупен лампион, барабанче, някакви духови инструменти от времето, когато пенсионираната учителка по музика все още се занимаваше с музика и песни – водеше група към читалището за автентичен фолклор с възрастните жени, а освен това учеше на песнички и на пиано и децата от Дома. Но това време мина, сега учителката по музика само разгръщаше от време на време нотните листове на леглото си.
В събота или неделя идваха дъщерята и зетят. Да донесат лекарства, да напазаруват сирене, кашкавал, месо и мляко. Веднъж дъщерята отключи вратата на терасата и излезе на нея. Трябва да се разчисти тук, помисли си тя, и в този момент видя осите. Те влизаха и излизаха в една дупка между облегалката на дивана и дървената табла. Тя извика мъжа си и той погледна. Да, така беше, във вътрешността на дивана явно имаше гнездо на оси.