Колко висока цел можете да си поставите?
Колко висока цел можете да си поставите?

Когато говорим за бързорастящи компании, обикновено се сещаме за индустрията на информационните технологии и всичко около тях. Бурното развитие на сектора създаде възможности за стартиране на бизнеси, които растат годишно с трицифрени проценти. Струва си да погледнем какво правят мениджърите на тези фирми, които растат така бързо, за да изпреварят конкурентите си. Да ги изпреварят не с няколко процента, а в пъти. Какви са целите, организацията на процесите, начинът на мислене и поведение на тези мениджъри?
Фирмите, които изпреварват по растеж над десет пъти конкурентите си, често се наричат експоненциални. С този термин се показва, че те имат изключително стръмен ръст на продажби, приходи, пазарен дял и т.н., така както е при експоненциалната математическа функция. Обикновено това са ИТ компании, които имат идея, която променя пазара и която успяват да реализират и задържат на върха.
Uber е пример за експоненциална компания, която постига ръст благодарение на платформено мислене. Те имат визията да превърнат в услуга всичко свързано с транспорт на хора и продукти.