ЕМОЦИОНАЛНА ТЪПОТА е термин, използван от психолозите. Става дума за неспособност да се поставиш на мястото на другия, да си представиш какво чувства той. Оттук и безразличието към неговите страдания, в частност - тези, които сам му причиняваш.

Вълната от детско и младежко насилие прави тази тема актуална. Това, което става у нас, не е много по-различно от света - няма година, в която да не чуем за някой младеж в Америка, който да изпозастреля съучениците си, за немски скинари, които да хвърлят в реката някой имигрант. Дори в прекрасната Франция миналата година едни деца запалиха автобус и хладнокръвно изгориха една възрастна жена, с което приведоха в състояние на шок общественото мнение. И дори не сме почнали да говорим за Третия свят, където огромна армия деца се изхранват с престъпност, наемат ги за войници, продават ги в робство и тъй нататък.

Ако останем в Първия свят, към който (все още) се числим, заслужава да се запитаме дали нещо пречи на емоционалното развитие на децата днес.