Ричард Брансън
Ричард Брансън

За почти половин век Ричард Брансън изгради и превърна "Върджин Груп" в мултимилиардна мащабна организация с бизнес, вариращ от самолетни компании и хотели до фитнес клубове и мобилни телекомуникации. Днес 67-годишният основател на "Върджин" е един от малкото бизнес лидери в света, чието име е станало синоним на компанията му.
Стивън Дъбнър наскоро се срещна с Ричард Брансън, за да си поговорят за лидерството, за неговата мания по космическите пътувания и (затаете дъх!) как би изглеждала "Върджин" без своя основател начело. Следващият откъс е част от разговора им, редактиран и съкратен.

- Нека да поговорим каква е стратегията ви при избор на правилния главен изпълнителен директор на някоя от компаниите на "Върджин". Какво търсите? Как протича процесът?
- На първо място искам да насърчавам подбора на хора отвътре, защото мисля, че няма нищо по-обезкуражаващо в една компания, в която работят, да кажем, хиляда души, изведнъж да им бъде тръснат някакъв външен т.нар.