Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
КОВАС ЕООД Всички сме отговорни към света, в който живеем и съхрананяването на природните ресурси на планетата ни. Уверени сме в способностите си и заедно с нашите клиенти, желаем да постигнем ефективни и дълготрайни промени, които да бъдат от полза за всички нас. С индивидуален подход към всеки клиент ние се стремим към трайни отношения основаващи се на взаимно доверие.
Трейс Груп Холд Дружеството стриктно спазва екологичното законодателство в цялостната си дейност. Висшият мениджмънт отделя голямо внимание на процесите, дейностите и материалите, които се използват. Ангажира всички нива в групата чрез поставяне на цели и изисква резултати.
Рила газ Да доставяме до домовете и работните места на хиляди хора природен газ – екологична енергия, чиято употреба води до намаляване на вредните емисии в атмосферата, които се отделят при изгарянето на други горива, и изключва напълно наличието на прах или сажди.
Пощенска банка Разработена е рамка на екологичната политика на компанията, съгласувана с Изпълнителния й комитет и утвърдена от главния изпълнителен директор на банката.
VP Consulting Ltd. Поема следните екоангажименти:
СИКЛАМ СОФТУЕР ООД Мотивираме служителите и клиентите си да са отговорни и активни участници в опазването на околната среда.
АЛОКОР ООД Проектиране и изпълнение на системи за автоматизация, които оптимизирт разходите на енергия, намаляват замърсяването на околната среда и създават най-добрия комфорт, в средата която обитавме.
Уърлд Транспорт Оувърсийз България ЕООД Значително съкращаване използването на документи на хартиен носител чрез въвеждане за софтуер за управление на документооборота.
Индустриален Клъстер "Електромобили" Ще съдействаме за изграждането на индустрия с нулеви въглеродни емисии.
Dental Tribune Bulgaria Силна икономика. Компанията продължава да стои твърдо зад авторския си проект (без аналог в България) - сп. My Smile - списанието за здравето и красотата на всяка усмивка. С богатата информация, луксозна визия и атрактивен дизайн, изданието има за цел да мотивира и повишава качеството на живот на читателите си, като едновременно с това компанията подкрепя и икономиката на собствената си страна.

Listo