Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
"РИТек" ЕООД 1. Използване на офис консумативи, отбелязани от доставчиците като еко продукти. Двустранно използване на хартиените листове.
Поввик АД Да споделяме опита си, познанията си и уменията си областта на устойчивото развитие с нашите клиенти и партньори
Списание Мениджър Разделно събиране на боклука, с отделно кошче за хартиените отпадъци
Shell България Ще подкрепим участието на българските отбори (на Технически университет – София и Технически университет – Варна) в глобалната инициатива на Shell – Shell Eco-marathon – ежегодно състезание за икономия на гориво.
buildinspect.eu Подпомагаме бизнеса и частни лица в усилията им за намаляване на топлинните загуби в техните офиси, преприятия и домове
СИСТЕМЕЪР ЕООД Приносът ни за защита на околната среда е ефективното използване на енергия. Символът "Green ventilation" идентифицира интелигентната технология в хармония с околната среда и показва, че нашите продукти са подходящи и за в бъдеще. Ние предлагаме възможност за комбиниране на устойчивост с икономия. Задвижвани от технологични иновации, нашите ЕС-двигатели са практичноориентираният отговор на предизвикателството на климатичните промени. ЕС-технологията е проста и икономически ефективна – без компромиси. Системеър доставя обширна продуктова гама и пълно решение за целите на вентилацията и добрия климат. Широкият кръг на приложение и международното съответствие е доказателство за всеобхватните ни постижения. От практична гледна точка това означава глобално мислене и регионално присъствие – с енергийноефективна технология.
Трейс Груп Холд Дружеството стриктно спазва екологичното законодателство в цялостната си дейност. Висшият мениджмънт отделя голямо внимание на процесите, дейностите и материалите, които се използват. Ангажира всички нива в групата чрез поставяне на цели и изисква резултати.
Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси - БАУРЧР Да контролираме консумацията си на електроенергия, вода и хартия
БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ Да предоставим на все повече наши клиенти услуга, която им позволява да пестят огромно количество ресурси (хартия, консумативи, електричество, горива, време, офис пространство, разходи за куриер и комуникации и др.) посредством цифровизиране на техните търговски процеси - изцяло електронно фактуриране и отчитане на плащанията в онлайн среда.
БулСпейс ЕООД Още с основаването си, БулСпейс поема ангажимент към опазване на околната среда, реализирайки щадящи природата проекти, лансирайки неизчерпаемия потенциал на Слънцето като източник на енергия.

Listo