Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
ЗЕЛЕНИЯТ ПЪТ Използване на електрически превозни средства за осъщестяване на дейността "ЕКО КУРИЕРСКИ УСЛУГИ"
ТЕРМИТ - А ЕООД Да предлагаме и изработваме рекламни материали на рециклирана хартия. Да предлагаме сувенири от рециклирани материали.
Парафлоу Комуникейшънс ООД Ние от Парафлоу Комуникейшънс се ангажираме ДА: • ограничим използването на хартия за административни цели и да дигитализираме повечето документи в офиса • да използваме принтери с Auto ON/Auto OFF технология, които са енергоспестяващи, тъй като Auto OFF функцията консумира 26 пъти по-малко енергия, отколкото това прави Sleep mode • да внедряваме в повече компании интегрираното решение за управление на печата в офиса - Paraflow Green Print, което оптимизира разходите за печат и пести електроенергия • ограничим използването на пластмасови чаши в офиса, като ги заменим с порцеланови • отглеждаме зелени растения в офиса • разработим специализирана рубрика в корпоративния електронен вестник, посветена на най-добрите зелени практики в дома и офиса • насърчаваме природосъобразния начин на живот и опазването на околната среда сред нашите български и чуждестранни клиенти и приятели • си партниране със „зелени” фирми и да подкрепяме проекти, свързани с по-устойчив и екологичен начин на живот • използваме електронно банкиране • намалим употребата на електрическа енергия и използваме енергоспестяващи крушки • провеждаме зелени инициативи и тиймбилдинги със служителите на компанията • изключваме компютрите си, когато не работим с тях • използваме оптимално климатиците и ги почистваме редовно, така че да пестим енергия • да ограничаваме бизнес пътуванията, като акцентираме върху видеоконферентните системи.
ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД ООД - гр. Перущица "Електроапаратурен завод" ООД, гр. Перущица, се присъединява към Зеления кръг, като се ангажира със следните дейности: 1. Всички отпадни материали от производствения процес се предават за рециклиране и преработка.
Европейски Център за Екологична Икономика Европейският Център за Екологична Икономика (ЕЦЕИ) си е поставил за цел да подпомага и поощрява икономиката, която е насочена към опазване на околната среда и природата.Чрез конференции и установяване на контакти между бизнесмени, есперти и учени от България и европейските страни, както и от цял свят, искаме ЕЦЕИ иска да даде активен принос за стабилен икономически растеж по екологично отговорен път и при спазване на европейските стандарти както и за привличане на инвестиции в екосферата.
GenSoft ltd. Активно участие в зелени инициативи.
Рока България Опазването на околната среда е постоянна задача за Roca.
Акристо ООД Използване на електронни фактури
ЕАСТРА Фирмата използва специална добавка към горивото- AdBlue- с цел намаляване на емисиите на вредни газове в околната среда.
ПРОФС ЕООД Замяна на обикновената копирна хартия с рециклирана.

Listo