Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Адвокатско дружество "Илиева, Вучева и Ко" Многократно използване на тонери за принтери, като ги пълним отново и отново, а не ги изхвърляме
"Интер Албор" ООД Нашите усилия са насочени към разпространение на устойчивото строителство и зелени сгради по английския метод BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Според проучванията сградите допринасят с около 40% от глабалните емисии въглероден диоксид. Поемаме ангажимента да предоставим английския опит и ноу-хау, който се използва в цяла Европа, по отношение на проектирането на зелени сгради и да предоставим иновативни екологични практики в строителството.
СИСТЕМЕЪР ЕООД Приносът ни за защита на околната среда е ефективното използване на енергия. Символът "Green ventilation" идентифицира интелигентната технология в хармония с околната среда и показва, че нашите продукти са подходящи и за в бъдеще. Ние предлагаме възможност за комбиниране на устойчивост с икономия. Задвижвани от технологични иновации, нашите ЕС-двигатели са практичноориентираният отговор на предизвикателството на климатичните промени. ЕС-технологията е проста и икономически ефективна – без компромиси. Системеър доставя обширна продуктова гама и пълно решение за целите на вентилацията и добрия климат. Широкият кръг на приложение и международното съответствие е доказателство за всеобхватните ни постижения. От практична гледна точка това означава глобално мислене и регионално присъствие – с енергийноефективна технология.
БулСпейс ЕООД Още с основаването си, БулСпейс поема ангажимент към опазване на околната среда, реализирайки щадящи природата проекти, лансирайки неизчерпаемия потенциал на Слънцето като източник на енергия.
"Асарел-Медет" АД Устойчиво развитие на екологосъобразно минно производство, грижа за опазване на околната среда и за възстановяване на природните ресурси, чрез ежегодни залесителни кампании.
ОКИН Фасилити БГ Предоставяните услуги отговарят на еко изискванията както в същото време спестяват значителни енергийни средства.
Полиграфически комбинат "Димитър Благоев" С преместването си и построяването на нова сграда през 2009 година Полиграфически комбинат "Димитър Благоев" се ангажира да следва политика на устойчиво развитие с отговорност към околната среда. Ангажиментите, които сме поели и следваме неотклонно са за намаляване на използваните енергийни ресурси, разделно събиране и рециклиране на производствените отпадъци, както и намаляването на отпадъците като цяло на годишна база. За да постигаме своите ангажименти ние изпълняваме 5 годишна програма за устойчиво развитие.
Профи кредит България Ще използваме за принтиране на документи двете страни на всеки лист (скрап хартия), когато това е възможно. И в отделите, в които е възможно.
ROLLING SNOWBALL Eнергоефективност чрез комбинирани источници за електрическа и топлина енергия .
Принтрефил ЕООД Ангажираме се да опазваме околната среда като рециклираме събрани принтер касети

Listo