Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
ЕнергоСервиз С присъединяването ни към Зеления кръг, ЕнергоСервиз поема ангажимент чрез дейността си да работи за постигане на следните цели от Зеленият документ:
БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ Да предоставим на все повече наши клиенти услуга, която им позволява да пестят огромно количество ресурси (хартия, консумативи, електричество, горива, време, офис пространство, разходи за куриер и комуникации и др.) посредством цифровизиране на техните търговски процеси - изцяло електронно фактуриране и отчитане на плащанията в онлайн среда.
АЛОКОР ООД Проектиране и изпълнение на системи за автоматизация, които оптимизирт разходите на енергия, намаляват замърсяването на околната среда и създават най-добрия комфорт, в средата която обитавме.
Адвокатска кантора „Андреев, Стоянов, Цекова" - Schonherr Редуциране на употребата на хартия
ЕЛФИДА Следене и показване качеството на въздуха на околната среда
GLOBAL GREEN CITY Провеждане на политика на устойчиво енергийно развитие.
Бруната България ООД Да подобрим енергийната ефективност при нашите клиенти – топлофикационните дружества в страната чрез рехабилитация на съществуващи и доставка на нови съвременни абонатни станции.
Учебен център НОБО Намаляване разхода на хартия
Международна Младежка Камара -България Построяване на детска площадка със средства събрани от отпадъчни материали.
Desert Ice Project Информиране на възможно повече хора и организации за смисъла от природосъобразното поведение, стремежа към устойчиво развитие, и последствията от всяко едно наше действие/бездействие.

Listo