Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
EXL Service 1. Ограничаване на бизнес пътуванията, като акцентираме върху видеоконферентните системи;
Рено Нисан България Създаване на вътрешна организация наречена Еко-комитет, която да следи за прилагането на устойчиви навици в ежедневната ни работа
Фистокомерс ООД Стремежът ни е непрекъснато да разширяваме и развиваме продуктовия асортимент на нашата ЕКО марка.
"Ай Си Ем Арт Груп" ООД - организатор на международно изложение "ЕКОЗОНА" Да организираме ежегодно международно изложение "ЕКОЗОНА", на което да популяризираме и защитаваме идеята за превръщане на България в ЕКОЗОНА на Балканите.
Австрийска Търговска Камара Дейности за намаляване на енергийните разходи
Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД С внедряването на Система за управление на околната среда в края на 2011г., съгласно стандарт ISO 14001:2004, Ентърпрайз Комюникейшънс Груп въведе строги правила и ангажимент за постигане на добра резултатност спрямо околната среда. Още на етап разработка ние поемаме ангажимент да предприемем всички необходими превантивни действия и мероприятия, с цел намаляване на отрицателното въздействие спрямо околаната среда при реализиране на проекти. Целта е ограничаване потреблението на природни ресурси, разделно събиране и предаване на отпадъците, недопускане на извънредни ситуации и инциденти, имащи отношение към околната среда.
Българската асоциация за устойчива енергия Провеждане на политика на устойчиво енергийно развитие
Ред Девъл Кетеринг АД Събираме разделно отпадъците, свързани с дейността ни;
Акристо ООД Използване на електронни фактури
ABC Design & Communication Да участваме активно и инициираме акции по засаждането на дървета, залесяване и почистване на паркове. Правим го още от 2004 г.

Listo