Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Национално представителство на студентските съвети Националното представителство на студентските съвети поема ангажимент пред Зеления кръг на българските компании за подкрепа, разработване и осъществяване на кампании в посока развиване на човешки потенциал и капацитет, който отговаря на съвременните нужди и отразява разбирането за отговорно потребление и уважение към природата, повишаване на информираността по темите на климатичните промени и ролята на младите хора.
ЕЛЕКТРОАПАРАТУРЕН ЗАВОД ООД - гр. Перущица "Електроапаратурен завод" ООД, гр. Перущица, се присъединява към Зеления кръг, като се ангажира със следните дейности: 1. Всички отпадни материали от производствения процес се предават за рециклиране и преработка.
Акт Лоджистик АД Екипът на "Акт Лоджистик" АД се пресъединява към Зеления кръг, поемайки следните ангажименти: Разделно събиране и управление на отпадъците.
EXL Service 1. Ограничаване на бизнес пътуванията, като акцентираме върху видеоконферентните системи;
Грийн Офис ЕООД Рециклирайки празни тонер касети, ние спомагаме за глобалното намаляване на консумацията на петрол, каучук, пластмаса, алуминий и стомана. По този начин спомагаме за една по-чиста природа, като същевременно оптимизираме разходите ви, без да има компромис с качеството.
Ай Джи Си Използване само и единствено на електронни фактури.
АРМИНА ООД АРМИНА ООД произвежда и търгува сертифицирана биологична розова вода като по този начин опазва земята и водите от замърсяване с пестициди и минерални торове АРМИНА ООД предлага на български пазар сертифицирана био козметика на реномираните марки от Германия LOGONA SANTE, neobio, AlmaWin, Klar, както сертифицирани хранителни био добавки Fitne и сертифицирани еко продукти за дома Aries. По този начин ние допринасяме за опазването на околната среда с намаляване на замърсяването на природните ресурси. АРМИНА ООД е въвела философията "Зелен офис" АРМИНА ООД печата на рециклирана хартия, събира разделно отпадъците, печата двустранно, използва "зелен бутон" на компютрите, изключва компютрите след работа. Членовете на екипа компостират в личните си градини и популяризират Зелената идея чрез лекциии, демонстриране на опазващи околната среда практики.
СИСТЕМЕЪР ЕООД Приносът ни за защита на околната среда е ефективното използване на енергия. Символът "Green ventilation" идентифицира интелигентната технология в хармония с околната среда и показва, че нашите продукти са подходящи и за в бъдеще. Ние предлагаме възможност за комбиниране на устойчивост с икономия. Задвижвани от технологични иновации, нашите ЕС-двигатели са практичноориентираният отговор на предизвикателството на климатичните промени. ЕС-технологията е проста и икономически ефективна – без компромиси. Системеър доставя обширна продуктова гама и пълно решение за целите на вентилацията и добрия климат. Широкият кръг на приложение и международното съответствие е доказателство за всеобхватните ни постижения. От практична гледна точка това означава глобално мислене и регионално присъствие – с енергийноефективна технология.
Телестар България ЕООД Намаляване разхода на хартия.
"Ай Си Ем Арт Груп" ООД - организатор на международно изложение "ЕКОЗОНА" Да организираме ежегодно международно изложение "ЕКОЗОНА", на което да популяризираме и защитаваме идеята за превръщане на България в ЕКОЗОНА на Балканите.

Listo