Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
ГАЛЛУС ООД Екипът на Галлус поема следните ангажименти пред Зеления кръг на българските компании:
Си Комерсиал 7 ЕООД Като начало със спестените от хартия и другите консумативи необходими за отпечатването на нашите фактури пари, всяка година ще засаждаме дървета в нашият град, в училища, детски градини и др.
V Consulting Ltd Ние вярваме, че отговорното отношение към ресурсите и околната среда е в основата на съвременната бизнес-етика. V-Consulting работи за:
ФАМИЛЕКС ЕООД ФАМИЛЕКС ЕООД се пресъединява към Зеленият кръг като поема следните ангажименти: 1.Всички отпадъци от производствения процес се събират разделно и предават за рециклиране.
Юнайтед Партнърс - PR агенция Юнайтед Партнърс работи за развитието на "зелените идеи" както в компанията така и сред своите клиенти като разработва и имплемнетира опазването на околната среда във всички свои стратегии и проекти.
SDN Company Ltd. Инвестиции в областта на ВЕИ в България
Ентърпрайз Комюникейшънс Груп ООД С внедряването на Система за управление на околната среда в края на 2011г., съгласно стандарт ISO 14001:2004, Ентърпрайз Комюникейшънс Груп въведе строги правила и ангажимент за постигане на добра резултатност спрямо околната среда. Още на етап разработка ние поемаме ангажимент да предприемем всички необходими превантивни действия и мероприятия, с цел намаляване на отрицателното въздействие спрямо околаната среда при реализиране на проекти. Целта е ограничаване потреблението на природни ресурси, разделно събиране и предаване на отпадъците, недопускане на извънредни ситуации и инциденти, имащи отношение към околната среда.
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД Спестяване на природни ресурси чрез организиране и ефективно управление на системи за разделно събиране с цел оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки
DAY ENERGY - www.dayenergy.eu «Дей Енерджи» допринася за опазване на климата, чрез привличане на инвестиции във възобновяемите енергийни източници и изграждане на фотоволтаични решения (покривни системи, наземни централи и др.) "до ключ". Сред целите на компанията са: :: Изграждане на фотоволтаични съоръжения за добив на чиста, възобновяема и неизчерпаема енергия от слънцето; :: Опазване на околната среда, чрез ефективно използване на материалните ресурси, във всички етапи в процеса на изграждане на фотоволтаични системи /от проектиране до строително-монтажни работи и експлоатация/; :: Намаляване на енергозависимостта от традиционните енергийни източници; :: Намаляване на въглеродния двуокис СО2 в България /всяка една фотоволтаична система от 1кWp (киловат пик) за производство на ток от слънчева светлина спестява на околната среда 850 кг. CO2 отпадък на година/;
ЮРО ОКПЕТ ООД Подкрепяме добрите и етични практики, както и идеята за отговорно използване на природните богатства с цел запазването им за идните поколения. Една от кампаниите ни - "Мисли зелено, пазарувай зелено" / "Think green, shop green", е насочена към децата и в частност към родителите. Основната идея е да покажем на децата, чрез примера на родителите, че чрез отговорно пазаруване в чанта от юта или памук, можем да допринесем за една по-зелена и дишаща България. Зеленото пазаруване е отговорно пазаруване! Промяната започва от нас!

Listo