Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
АРМИНА ООД АРМИНА ООД произвежда и търгува сертифицирана биологична розова вода като по този начин опазва земята и водите от замърсяване с пестициди и минерални торове АРМИНА ООД предлага на български пазар сертифицирана био козметика на реномираните марки от Германия LOGONA SANTE, neobio, AlmaWin, Klar, както сертифицирани хранителни био добавки Fitne и сертифицирани еко продукти за дома Aries. По този начин ние допринасяме за опазването на околната среда с намаляване на замърсяването на природните ресурси. АРМИНА ООД е въвела философията "Зелен офис" АРМИНА ООД печата на рециклирана хартия, събира разделно отпадъците, печата двустранно, използва "зелен бутон" на компютрите, изключва компютрите след работа. Членовете на екипа компостират в личните си градини и популяризират Зелената идея чрез лекциии, демонстриране на опазващи околната среда практики.
Клийн Уорк ООД Поемаме ангажимент да запазим естествените водни ресурси, защото водата е важно условие и ресурс за живота на Земята.
Елтрак България ЕООД Като оторизиран дилър на Caterpillar „Елтрак България” е ангажирана с опазването на околната среда, предоставяйки на българския пазар машини CAT. Тази техника се отличава с ниските си нива на шум и вредни емисии, с разумното използване на енергия, вода и други природни ресурси при производството й, с възобновяването на източниците чрез рециклиране, както и с безопасната и комфортна работна среда за операторите. Двигателите Caterpillar, отговарящи на Етап IIIB изискванията на ЕС за вредни емисии, намаляват замърсяването с азотни окиси и частици съответно с 50 и с 90 процента спрямо предходните си модели.
Groupidon.bg Стимулираме нашите потребители, клиенти и партньори да намалят употребата на хартия и мастило, като използват нашите ваучери в електронен формат.
INTERPRED WTC Sofia Въвеждане на програма за разделно събиране на излезли от употреба тонер касети. ПРОГРАМА ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ КОНСУМАТИВИ -ТОНЕР ДЕПО, бе въведена в ИНТЕРПРЕД - Световен търговски център София, през 2010 година. Целта на програмата е да стимулира всички служители в ИНТЕРПРЕД, да допринасят за опазване на околната среда от вредни и канцерогенни отпадъци. Администрация, се ангажира с провеждане на периодични оперативни дейности, свързани с информираността и подготовка на почистващия персонал, относно начина на разделно събиране на празните тонер касети. Ангажимента на администрацията е регулярно разпространяване на информация относно програмата, към всички служителите в бизнес центъра. Програмата ТОНЕР ДЕПО генерира парични средства, които ИНТЕРПРЕД събира във фонд за подпомагане на Домове за деца лишени от родителски грижи. Дарението на средства, генерирани от ТОНЕР ДЕПО се превърна в практика, която е допълнителна мотивация към всички наематели и служителите в центъра. *ИНТЕРПРЕД има договор с фирма притежаваща сертификати за рециклиране на отпадъка и ангажименти за периодично извозване на не рециклираната част от отпадъка, до централни депа, съгласно Програмата за управление на отпадъци.
ЕЛФИДА Следене и показване качеството на въздуха на околната среда
БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ ЕООД Активно предлагане на възможностите за използване на енергоспестяващите хидроизолационни и топлоизолационни материали спомагащи за превръщането на всяка сграда в "пасивна". По този начин всеки човек активно ще може да участва в енергоспестяващите процеси за запазване на природата.Пълни технологични възможности за полаган на геомембрани за сметища.
"ЕСАБ Електроди" АД гр.Ихтиман, България За устойчивото развитие на фирмата и опазване на околната среда във всички точки на земното кълбо, където ЕСАБ има производствени звена и търговски бази, централното управление е поело ангажимент до 2012 година да намалим консумацията на енергия, вода и пакетиращи материали, както и да ограничим емисиите излъчвани във въздуха /GHG и VOC/ и отпадъците за земезагробване, изчислени за 1 т.произведена продукция, с 20% спрямо 2005 година.
ROLLING SNOWBALL Eнергоефективност чрез комбинирани источници за електрическа и топлина енергия .
ОКИН Фасилити БГ Предоставяните услуги отговарят на еко изискванията както в същото време спестяват значителни енергийни средства.

Listo