Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Българската асоциация за устойчива енергия Провеждане на политика на устойчиво енергийно развитие
ITW Bulgaria ITW Bulgaria приема отговорното отношение към околната среда като ангажимент на компанията във всички аспекти на своята дейност и бизнес-процесите.
ЗАГОРКА АД Използваме ефективно водните ресурси при производството на нашите продукти, като ще търсим решения за възстановяването им;
Интер БГ ООД Обещаваме да ограничим консумацията си на електроенергия, вода и хартия.
Desert Ice Project Информиране на възможно повече хора и организации за смисъла от природосъобразното поведение, стремежа към устойчиво развитие, и последствията от всяко едно наше действие/бездействие.
Атлантическият клуб в България Наред с енергоспестяващото осветление, намаленият разход за хартия, в това число и принтирането от двете страни на всеки лист, изключването на всякаква техника в края на работния ден, екипът на Клуба има един значително по-солиден принос в опазването на околната среда и насърчаването на устойчивото развитие в ЕС.
БулСпейс ЕООД Още с основаването си, БулСпейс поема ангажимент към опазване на околната среда, реализирайки щадящи природата проекти, лансирайки неизчерпаемия потенциал на Слънцето като източник на енергия.
"РИТек" ЕООД 1. Използване на офис консумативи, отбелязани от доставчиците като еко продукти. Двустранно използване на хартиените листове.
ВЕНУСА ЕООД - Поемаме ангажименти за чиста околна среда и ефективно използване на ресурсите, като поддържаме идеята за устойчиво принтиране.
Телестар България ЕООД Намаляване разхода на хартия.

Listo