Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Сдружение "Велоеволюция" Работим със Столична община за подобряване на велосипедната инфраструктура. Стремим се да постигнем ефективен диалог, посредством, който при всяка инфраструктурна промяна да се реализира велоалея. Работим за изграждането на единна велосипедна инфраструктура;
Street Level Shop Да използваме консумативи, рекламни материали и продуктови етикети от рециклирана хартия.
TNT България За да осъществяваме нашата дейност, използваме ресурси, които влияят на обществото и околната среда. Ние подкрепяме и се стремим да внедряваме подобрения, които могат да донесат дълготрайни екологични и социални ползи.
Криейтив Партнерс Ангажираме се да извършваме занапред следните дейности:
СИКЛАМ СОФТУЕР ООД Мотивираме служителите и клиентите си да са отговорни и активни участници в опазването на околната среда.
Юнайтед Партнърс - PR агенция Юнайтед Партнърс работи за развитието на "зелените идеи" както в компанията така и сред своите клиенти като разработва и имплемнетира опазването на околната среда във всички свои стратегии и проекти.
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД Спестяване на природни ресурси чрез организиране и ефективно управление на системи за разделно събиране с цел оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки
ДеКони Да събираме разделно отпадъците в офиса
СИСТЕМЕЪР ЕООД Приносът ни за защита на околната среда е ефективното използване на енергия. Символът "Green ventilation" идентифицира интелигентната технология в хармония с околната среда и показва, че нашите продукти са подходящи и за в бъдеще. Ние предлагаме възможност за комбиниране на устойчивост с икономия. Задвижвани от технологични иновации, нашите ЕС-двигатели са практичноориентираният отговор на предизвикателството на климатичните промени. ЕС-технологията е проста и икономически ефективна – без компромиси. Системеър доставя обширна продуктова гама и пълно решение за целите на вентилацията и добрия климат. Широкият кръг на приложение и международното съответствие е доказателство за всеобхватните ни постижения. От практична гледна точка това означава глобално мислене и регионално присъствие – с енергийноефективна технология.
КОВАС ЕООД Всички сме отговорни към света, в който живеем и съхрананяването на природните ресурси на планетата ни. Уверени сме в способностите си и заедно с нашите клиенти, желаем да постигнем ефективни и дълготрайни промени, които да бъдат от полза за всички нас. С индивидуален подход към всеки клиент ние се стремим към трайни отношения основаващи се на взаимно доверие.

Listo