Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Konica Minolta Konica Minolta се грижи за околната среда и намаляване на въздействието върху нея, свързано с бизнес дейността на компанията. Konica Minolta активно предоставя информация за планирането и развитието на тези усилия, чрез различни източници, като например сайта на компанията и CSR доклади. За да изпълни своите отговорности и екологични цели, компанията създаде своята Еко Визия 2050. Освен това, Konica Minolta работи за установяването на уникални системи по време на жизнения цикъл на продукта, включващи разработването, придобиването, производството, продажбата и употребата на продукта.
Интер БГ ООД Обещаваме да ограничим консумацията си на електроенергия, вода и хартия.
GREEN FOREST PROJECT Провеждане на политика на устойчиво енергийно развитие
ГАЛЛУС ООД Екипът на Галлус поема следните ангажименти пред Зеления кръг на българските компании:
ВМ Аутомейшън ЕООД В подкрепа растежа на нашата компания и растящите очаквания на нашите клиенти, непрекъснато подобряваме качеството и предлагаме по-устойчиви продукти и услуги.
VP Consulting Ltd. Поема следните екоангажименти:
Европейски Център за Екологична Икономика Европейският Център за Екологична Икономика (ЕЦЕИ) си е поставил за цел да подпомага и поощрява икономиката, която е насочена към опазване на околната среда и природата.Чрез конференции и установяване на контакти между бизнесмени, есперти и учени от България и европейските страни, както и от цял свят, искаме ЕЦЕИ иска да даде активен принос за стабилен икономически растеж по екологично отговорен път и при спазване на европейските стандарти както и за привличане на инвестиции в екосферата.
Агенция за преводи Уники Ние от Уники се стремим да бъдем зелени, доколкото е възможно.
Парафлоу Комуникейшънс ООД Ние от Парафлоу Комуникейшънс се ангажираме ДА: • ограничим използването на хартия за административни цели и да дигитализираме повечето документи в офиса • да използваме принтери с Auto ON/Auto OFF технология, които са енергоспестяващи, тъй като Auto OFF функцията консумира 26 пъти по-малко енергия, отколкото това прави Sleep mode • да внедряваме в повече компании интегрираното решение за управление на печата в офиса - Paraflow Green Print, което оптимизира разходите за печат и пести електроенергия • ограничим използването на пластмасови чаши в офиса, като ги заменим с порцеланови • отглеждаме зелени растения в офиса • разработим специализирана рубрика в корпоративния електронен вестник, посветена на най-добрите зелени практики в дома и офиса • насърчаваме природосъобразния начин на живот и опазването на околната среда сред нашите български и чуждестранни клиенти и приятели • си партниране със „зелени” фирми и да подкрепяме проекти, свързани с по-устойчив и екологичен начин на живот • използваме електронно банкиране • намалим употребата на електрическа енергия и използваме енергоспестяващи крушки • провеждаме зелени инициативи и тиймбилдинги със служителите на компанията • изключваме компютрите си, когато не работим с тях • използваме оптимално климатиците и ги почистваме редовно, така че да пестим енергия • да ограничаваме бизнес пътуванията, като акцентираме върху видеоконферентните системи.
Англо-американско училище в София Обучение на нашите възпитаници в духа на устойчиво използване на природните ресурси и опазване на околната среда;

Listo