Зеленият кръг

Списание „Мениджър” и GLOBUL създават кръг, в който ще участват българските фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Смятаме, че това е огромната част от българския бизнес, един важен, но недостатъчно използван ресурс за устойчиво развитие на България.

Ценностите на този зелен кръг бяха разработени преди бизнес форума „Зеленият изход от кризата: Чиста природа за нов икономически ръст”.

Всяка от присъединилите се към Зеления кръг компании поема и конкретни ангажименти за своята дейност.Ангажиментите Виж всички
Go Green Communications • Go Green Communications поема ангажимент пред зеления кръг на българските компании за провеждане на вътрешнофирмена политика, съобразена с устойчивото развитие, развиване на човешки потенциал и капацитет, който отговаря на съвременните нужди и отразява разбирането за отговорно потребление и уважение към природата, разработването и прилагането на кампании и политики, насочени към повишаване на информираността по темите на климатичните промени и ролята на хората и бизнеса, както и лидерство и подкрепа за инициативи в тази посока. Служителите на компанията са пряко ангажирани с концепцията за устойчиво развитие, като не само подкрепят каузата, но и практикуват и стимулират отговорно потребление и проактивно прилагагат принципите на взаимодествие с минимални вреди за околната среда в ежедневието си.
EXL Service 1. Ограничаване на бизнес пътуванията, като акцентираме върху видеоконферентните системи;
Бизнес мрежата На 26.04.2011г. Стартирахме ЕКО проект НАШИЯТ ЗЕЛЕН СВЯТ при които характерното е, че за всяка регистрирана компания в Бизнес мрежата се засажда по едно дръвче на територията на България.
Хотел ЕГО Внедрена система за енергийна ефективност на отоплението и охлаждането в хотела.
ДИКАНСКИ И ПАРТНЬОРИ Създаване на устойчива застроена среда, щадяща максимално ресурсите, материалите и енергията, чрез планиране, методичност, познание и качествени проекти, съобразени с последните еконормативни изисквания и природните дадености.
АЛОКОР ООД Проектиране и изпълнение на системи за автоматизация, които оптимизирт разходите на енергия, намаляват замърсяването на околната среда и създават най-добрия комфорт, в средата която обитавме.
ВМ Финанс Груп ВМФГ ще продължи да споделя принципите на Глобалния договор чрез подкрепа на значими национални проекти в областта на опазването на околната среда.
ДеКони Да събираме разделно отпадъците в офиса
DREAM AGENCY Да използваме рециклирана хартия и печатане на листовете двустранно.
ВЕНУСА ЕООД - Поемаме ангажименти за чиста околна среда и ефективно използване на ресурсите, като поддържаме идеята за устойчиво принтиране.

Listo