Адвокатска кантора „Андреев, Стоянов, Цекова" - Schonherr Зеленият кръг

  • Редуциране на употребата на хартия

  • Разделно събиране на всички отпадъци

  • Рециклиране на ИУЕЕО

  • Подобряване и оптимизиране на енергийната ефективност в офиса

Софийският офис на европейската правна кантора Schoenherr отваря врати през 2004 година. Обслужва големи мултинационални корпорации от различни отрасли в сферата на търговското право. Сериозен дял от дейността работата по енергийни проекти в България и Македония. Част от проектите на Schoenherr включват консултации във връзка с придобиването и управлението централи за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – вятърни и соларни паркове, водноелектрически централи, както и изграждането на газопроводни връзки, въвеждането на биогорива и други инициативи за устойчиво енергийно развитие. В кантората работят 20 юристи, голяма част от които са придобили своята квалификация в престижни международни университети (Columbia Law School, Oxford, Humboldt-University of Berlin, Central European University, Universidad de Barcelona и тн.) Schoenherr има 12 офиса в Европа

 

Listo