Aha!Car - платформа за споделено пътуване Зеленият кръг

  • Разпространяване на културата на споделянето на личен автомобил, сред българското общество, чрез различни събития;

  • Предоставяне на безплатно приложение за стимулиране на споделеното пътуване на българските общини и публични институции, като инструмент за насърчаване на устойчивата мобилност;

  • Провеждането на информационна кампания сред големи български университети за популяризиране на споделеното пътуване;

  • Партниране на организаторите на големи балкански летни фестивали, чрез предоставяне на информация за алтернативно придвижване до мястото провеждането. Така подпомагаме придобиването на зелен облик на фестивалите, в стремежа им за устойчивост и намаляваме на вложените ресурси в конкретните събития.

Споделеното пътуване е популярен начин
на придвижване в Америка и Западна Европа. То представлява уговорка между
пътуващи в една посока да използват един автомобил, вместо всеки да пътува с
неговия. Отделните нации целят постигането на различни ефекти с утвърждаване на
споделеното пътуване. Най – ясни са обаче Зелените послания. Държави, като Америка,
Испания, Австрия, Нова Зеландия, Швеция, Норвегия, Индонезия и др.акцентират на опазването на околната среда ,
намаляването на трафика и лимитирането на въглеродните емисии, като са заложили
в правилниците за движение обособяването на отделна „бърза“ лента за споделено
пътуващи, с което да стимулират този тип придвижване.

В България споделеното пътуване е малко известно.
През годините са правени много опити да се създаде работеща платформа за
популяризиране на тази култура. Така и не е намерен моделът по който такъв сайт
да заработи и да носи конкретни ползи на обществото.

Платформата Aha!Car
създадохме трима човека – Икономист (MBA), Инженер и Графичен
дизайнер. Инженерът „роди“ идеята, икономистът повярва в нея и „сипа гориво в
резервоара“, а дизайнерът я „нарисува“. Така се появи сайтът www.ahacar.com .

След лутане в различни посоки тримата си
дадохме сметка, че не е достатъчно нашия сайт да удовлетворява само основната
потребност на търсещите и предлагащите споделено пътуване за среща, а се нуждае
от допълнителни инструменти, с които да задържа вниманието на потребителите.
Наложи се да създадем отделен модул, чрез който да популяризираме културни,
социални, етно и благотворителни събития на Балканския регион. Така стимулираме
музикалните фенове и  участниците в
редица събития да пътуват споделено.

Създадохме и приложение за бърз филтър
на маршрути, водещи към конкретно висше учебно заведение в помощ на студентите. 

Проектът Aha!Car беше
номиниран в категорията „Маркетинг свързан с кауза“ за обществената си
полезност и зелени идеи на „Годишните награди за отговорен бизнес 2013“ на
Български форум на бизнес лидерите. 

Създадохме и разпространяваме сред
българските публични институции безплатно приложение за стимулиране на
споделеното пътуване, като част от комплекса мерки по устойчива градска мобилност.
Към Март 2014 това приложение е инсталирано на сайтовете на общините Перник,
Банско, Велико Търново и Ракитово.

Участваме в кампанията на Европейската комисия
“Do The Right Mix – Придвижвай се разумно“, като заедно с Агенцията за връзки с
обществеността Интеримидж, изпълнител на проекта за България, насърчаваме активности,
които провокират и образоват към информиран избор и комбинация от начини за
придвижване.

Платформата се позиционира, като
балканска. Освен на български работи и на английски, сръбски и гръцки език.

 

 

Listo