АЛОКОР ООД Зеленият кръг

  • Проектиране и изпълнение на системи за автоматизация, които оптимизирт разходите на енергия, намаляват замърсяването на околната среда и създават най-добрия комфорт, в средата която обитавме.

  • Популяризирането на идеята за създаването на все-повече сгради в България, който отделят ниски или нулеви вредни емисии.

Група компании ALOCOR е специализирана в проектирането, доставката, инсталацията, пуска в експлоатация и поддръжката на Системи за Сградна Автоматизация (BMS) и системи за автономнo енергийнo захранванe ( Дизел генератори и UPS)

Компанията предоставя услуги в целият диапазон на:  жилищни, комерсиални, офисни и индустриални сгради както и обекти за отдих.

Listo